آخرین خبر از توافق طارمی با بنفیکا

[ad_1]

رئیس باشگاه ریو آوه خبر داد این باشگاه هنوز با بنفیکا بر سر مهدی طارمی به توافقی دست نیافته است.

[ad_2]

Source link