آذری جهرمی: حتما باید کرونا می‌آمد تا تن به دولت الکترونیکی بدهند؟

[ad_1]

آذری جهرمی نوشت: «کرونا برای همه‌ی ما، دردسر‌های زیادی داشته؛ اما کاش از فرصتش خوب استفاده کنیم و با بهره‌گیری از فناوری و دولت الکترونیکی، خدمات در شان مردم خوب کشورمون بهشون عرضه کنیم.»

[ad_2]

Source link