آنچه را که شما در تلاش برای انجام اگر شما می دانید شما نمی تواند موفق است ؟

[ad_1]

ترس از شکست است که احتمالا یکی از بزرگترین دلایل چرا اکثر مردم هرگز حتی شروع به دنبال رویاهای خود. این ترس است که همیشه آگاهانه ترس اما بیشتر واکنش ناخودآگاه است که شما مانع از گرفتن بسیار اقداماتی که منجر به دستیابی به اهداف خود. چه اتفاقی می افتد این است که اکثر مردم هرگز حتی شروع به دنبال رویاهای خود به عنوان کوه موفقیت به نظر می رسد بیش از حد بزرگ برای صعود و جاده ها به موفقیت بیش از حد طولانی به سفر. بنابراین آنها شروع به پیدا کردن بهانه و سرزنش موقعیت خود را در حوادث و شرایط. برای آنها یک زندگی فوق العاده ای است و چیزی است که “داده” دیگر “خوش شانس” مردم است. حتی چند که در نهایت رسم خط و مسئولیت سرنوشت خود را به اجرا ترس در طول راه. راه مقابله با ترس خود را تعیین خواهد کرد که آیا شما “آن” یا نه.

تنها راه در نهایت به ایجاد هر گونه تغییر در زندگی خود به عمل آورند. خواب و امید نمی خواهد هر چیزی را برای شما به غیر از خودتان بیشتر احساس خارج از کنترل است. داشتن میل به چیزی و نه قادر به تجربه آن است که درد نهایی در زندگی است. تحقق در زندگی می آید از برآورده ساختن نیازهای خود و خواسته های زیبایی; از خواستن چیزی و سپس با داشتن توانایی آن را دریافت و لذت بردن از گرفتن آن است. دلیل اصلی که چرا اکثر مردم هرگز اقدام است که به دلیل ترس خود را. ترس می شود نصب شده توسط تفاسیر ما از بازخورد است که ما از اقدام. کلمه کلیدی بودن تفسیر است. زمانی که شما اقدام شما همیشه یک نتیجه. آیا نتیجه این است که موفقیت یا شکست به طور کامل به تفسیر خود را. کیفیت زندگی شما این است که مشخص نیست با حوادث زندگی خود را, اما با تفسیر خود را از این وقایع و تجارب چیست. مردم ایجاد ترس توسط برداشت غلطی از نتایج اقدامات خود را. اگر آنها نمی, رسیدن به دقیقا همان نتیجه مورد نظر خود را پس از اولین یا دوم سعی کنید آنها را “آموزش” خود را به اجتناب از آن در دسترس نباشد. فکر می کنم از ترس خود را محافظ شخصی است که نگه می دارد شما را از انجام کارهایی که می تواند به طور بالقوه دردناک است. با ساخت این اشتباه ارتباط به اقدامات و نتایج شما در واقع دستور خود را ناخودآگاه محافظ برای محافظت از شما و نگه داشتن شما را از گرفتن عمل است.

نکته جالب این است که اکثر مردم حتی نمی واقعا قضاوت در مورد نتایج اقدامات خود را ذهنی. آنها یاد بگیرند به قاضی نتایج با آنچه که در نظر گرفته شده است شکست یا موفقیت های خود را گروه همسالان خود است. این توضیح می دهد که چرا بسیاری از مردم سعی خواهد کرد چیزی است که یک یا دو بار و اگر آنها نمی, دستیابی به نتیجه مورد نظر آنها هرگز دوباره آن را امتحان کنید. اگر آنها آنها امید که هیچ کس دیگری می یابد. هیچ کس می خواهد به نگاه احمقانه و یک شکست درست است ؟ متاسفانه این طرز تفکر رایج در جامعه ما و با فشار از عاشق بودن همه ما یاد بگیرند به انجام همه چیز تقریبا به طور خودکار است که آنچه به اعتقاد ما امن خواهد بود. حقیقت این است که اکثر مردم نمی خواهید به چپ و همه آنها را خوشحال برای دیدن شما “شکست.”

توسط جامعه استانداردهای تمام موفقیت های بزرگ در جهان هستند و در واقع “شکست” است که در آنها شکست خورده چندین بار قبل از آنها موفق شد. هنگامی که شما متوجه است که شکست بخشی از فرآیند موفقیت شما می توانید شروع به استفاده از آن را پیش بینی و آن را اجازه می دهد هر اصطلاح عدم تسلیم شما را از اهداف و چشم انداز خود را. ناپلئون هیل پس از مطالعه بیش از 500 از موفق ترین افراد در جهان به این نتیجه رسیدند که تداوم یکی از ویژگی های کلیدی برای موفقیت است. توانایی نگه داشتن رفتن صرف نظر از تفسیر نتایج به اقدامات خود است یک طرز فکر و یک عهد به قدرت عاطفی. از این رو هنوز قابلیت اما یک مهارت است که شما توسعه به عنوان بخشی از شخصیت خود را.

آنها کلید به مصرف مداوم اقدام به سعی و غلبه بر ترس خود را, اما به آنها را در آغوش. یکی از مهمترین و تقویت باورهای شما اتخاذ می تواند به شما کمک کند در حال تبدیل شدن بیشتر عمل فکر است به درک که وجود دارد بدون شکست تنها نتیجه است. هر عمل خواهد تولید یک نتیجه و شما قاضی و هیئت منصفه به عنوان به آنچه که منجر به این معنی است. توماس ادیسون بود استاد از این باور است. او “شکست خورده” بیش از یک هزار بار در تلاش برای اختراع لامپ الکتریکی. او هرگز فقط دیدم هر یک از آزمایش های خود را به عنوان شکست اما صرفا آنها را دیدم به عنوان سنگ پله به عنوان یک سری از نتایج آن است که او را از خانه یاد بگیرند. او مورد اعتماد است که اگر او نگه داشته و در رفتن او در نهایت رسیدن به نتیجه مورد نظر. اگر چه او تمسخر همه همسالان خود او تداوم و می دانست که او نمی تواند شکست زمانی که او را نگه می دارد اقدام است.

موفقیت یا شکست است و هرگز بر اساس نتیجه این وضعیت اما نه در باورهای خود را در مورد آنچه به منزله موفقیت و یا شکست است. اگر وجود دارد هیچ شکست چه شما تلاش است که شما می ترسید در گذشته ؟ اگر شما تا به حال این اعتقاد وجود دارد که شکست اما تنها نتایج آنچه را که شما در تلاش برای انجام دهید ؟ شماره یکی از دلایلی که چرا مردم موفق نیست چرا که از توانایی و استعداد و یا منابع; اما از آنجا که آنها هرگز حتی اولین گام. آنها تثبيت شده توسط خود را ترس از شکست و به دنبال بد است. می توانید آن بود که نه اقدام و صرف عمر مایل چیزی بیهوده نهایی شکست ؟ اگر چه اقدام و تولید یک نتیجه به معنی موفقیت و تعویق به معنی شکست ؟ شما دریافت می کنید را انتخاب کنید.

[ad_2]