آن را OK به شکست – بدون شکست وجود ندارد و موفقیت

[ad_1]

ترس می تواند دخالت کند (و یا باید که بود “اینتر-ترس”?) با پیشرفت ما به عنوان رهبران به عنوان صاحبان کسب و کار به عنوان هدف دستاوردهای. همه ما دارای برخی از سطح از ترس پس خبر خوب این است که ما در آن به تنهایی! بهتر اخبار این است که هنگامی که شما یاد بگیرند که برای اعمال کنترل بیش از ترس خود را به شما یاد بگیرند به ورزش یکی از بزرگترین قدرت —- قدرت انتخاب!

بیایید با هم چت در مورد ترس… اساسا ترس را می توان به سه دسته اساسی: ترس از شکست, ترس از انتقاد و یا رد و ترس از ناشناخته ها. اگر چه هر یک از این می تواند باعث به شما برای تبدیل شدن به بی حرکت آن است که معمولا ترکیبی از هر سه است که باعث ایجاد مشکل بیشتر. نگاهی نزدیک تر به ویژگی های این ترس را فاش کند و آنها را برای آنچه که آنها واقعا هستند — خیالی موانع برای موفقیت ما است.ترس از شکست

این همه بیش از حد معمول است برای مردم را به چیزی واقعا می خواهید, اما هرگز حتی سعی کنید بعد از آن. چرا ؟ ما می توانیم گچ است که به ترس از شکست. اگر ما می دانیم که با تلاش و شکست مسلم است این comicality از این فکر خواهد شد. متاسفانه این مفهوم نیست که برای رفتن چیزهایی که ما واقعا می خواهید به طور منظم اتفاق برای بسیاری از ما است. چرا ؟ ما تمایل به از دست دادن چشم انداز از آنچه در آن به معنی به شکست است. با شکست آید از این فرصت برای یادگیری و رشد. به عبارت دیگر به شکست است به یاد بگیرند. آیا تا کنون سعی لباس جدید ورزش ؟ شاید اسنوبورد ؟ من می دانم که من صرف زمان بیشتری را بر روی بوم و انجام چهره-گیاهان را به برف از من صرف اسنوبرد که روز اول. من می دانستم که من که قرار بود به سقوط بود که تقریبا تضمین شده است! تنها راهی که من نمی خواهد که افتاده بود اگر من هرگز چپ بالای پیست اسکی. من سقوط کرد اما من منتقل شده و من پیشرفت. من دوباره سقوط کرد و در عین حال من نقل مکان کرد و پیشرفت های ساخته شده. روز بعد من نمی سقوط به اندازه من و حتی چند اجرا می شود بدون افتادن. نکته این است که بدون شکست هیچ پیشرفت وجود دارد. هنگامی که شما را متوقف عدم (یا سقوط) شما یادگیری را متوقف. شکست است مهم موفقیت هنگامی که شما آن را به عنوان یک فرصت برای یادگیری است.

ترس از انتقاد

بیایید می گویند لوسی یک فروشنده می پرسد برای سفارش و دریافت نمی کند آن که به این معنی است که او به سادگی نمی توانید سفارش. هر بار که این اتفاق می افتد لوسی اغلب views معامله متفاوت است و نتیجه می گیرد که اونه محصول شد را رد کرد. لوسی سپس انسان خودش را متقاعد کند که او را نه به عنوان یک فروشنده به عنوان همکاران او و این که او است که احتمالا شایسته نیست از سفارش. او سپس متوقف می شود درخواست برای سفارشات به جای خطر احتمال رد. در این نقطه و هر فروشنده در این وضعیت باید مکث و قرار دادن همه چیز به چشم انداز. او نیاز به درک که او را به ارزش به عنوان یک فرد است و نه خط تنها به منظور فروش در دست است.

ترس از ناشناخته ها

در بسیاری از مواقع ما نیاز به امنیت (نیاز به احساس امنیت) باعث می شود ما به ترس در آن شرایط که در آن ما نیست مطمئن آنچه که اتفاق خواهد افتاد. ترس ما از چه ممکن است یا ممکن است اتفاق می افتد می تواند ما را به نگه داشتن از انجام آن چیزهایی است که اتفاق می افتد و آنچه که ما می خواهید به اتفاق می افتد.

تسخیر ترس

هر یک از این ترس که قبلا ذکر شد می تواند مانع موفقیت و رشد و دستیابی به هدف پس از آن مهم است به یاد داشته باشید که هر یک از ما دارای ترس به حدی است. ترس بازدارنده تنها زمانی که آن را مجاز به کنترل زندگی خود را به درجه ای آن باعث عدم فعالیت و بی تصمیمی است. هنگامی که شما اعمال کنترل بیش از ترس خود را, شما ورزش یکی از بزرگترین قدرت های…قدرت انتخاب!

ترس ها و افکار. چرا که شما از این قدرت برای کنترل کامل ذهن خود را, شما می جایگزین ترس فکر با ایده های مثبت و واقع بینانه انتظارات و نگرش جدید در مورد “تجارب یادگیری.”

شجاعت بزرگتر از ترس و شما دارای شجاعت برای غلبه بر ترس خود را

[ad_2]