اذعان سازمان جهانی بهداشت به احتمال انتقال کرونا از طریق هوا

[ad_1]

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شواهد فزاینده‌ای درباره انتقال ویروس کرونا از طریق هوا وجود دارد اما این مسئله هنوز قطعی نیست.

[ad_2]

Source link