از آن زمان به خارج از منطقه راحتی خود را

[ad_1]

موفقیت در تحقق هدف تعیین شده است. به عبارت دیگر شما برای رسیدن به موفقیت هر زمان که شما قادر به ترجمه یک هدف به شما در تنظیم به واقعیت است. آن است که ارزش توجه داشته باشید که هر موفقیت یک دستاورد است اما هر موفقیت است نه موفقیت. یک دستاورد واجد شرایط به عنوان موفقیت هنگامی که آن را برتری آزمون اخلاقی و اجتماعی بررسی شده است. هر انسانی به طور طبیعی خواسته موفقیت است. اما آنچه که جوهر از موفقیت ؟ چرا مردم آرزوی موفقیت در زندگی ؟ چرا مردم کانال تلاش خود را به فعالیت هستند که بشود آنها را موفقیت در زندگی ؟ پاسخ به این سوالات بسیار مهم هستند زیرا آنها توجیه منطقی از موفقیت است.

یکی از بهترین پاسخ ها به این پرسش است که موفقیت لزوما منجر به شادی. مردم آرزوی ” و “کار به سمت” excelling در زندگی دلیل آن افزایش شادی خود را. آن است که غیر ممکن است به ناراضی به عنوان یک achiever. این است که چرا موفقیت نیز به عنوان تعریف شادی. این نشانه آن است که غیر ممکن است برای شاد بودن به عنوان یک شکست است. یکی از ویژگی های موفقیت است که نمی توان آن را جعلی. آن را ضروری است به یاد داشته باشید که موفقیت در زندگی است نه محدود به کسب ثروت مادی به عنوان بسیاری از مردم به اشتباه فکر می کنم. موفقیت در زندگی به این معنا نیست داشتن پول بیشتر از دیگران است. تبدیل شدن به غنی است که تنها یک جنبه از موفقیت است. از این رو محدود کردن موفقیت به غنی بودن مترادف است با محدود کردن بخشی به کل.

اما چگونه موفقیت منجر به شادی ؟ چرا موفقیت لازم افزایش شادی ؟ به همین دلیل است که موفقیت در این مسیر به شادی ؟ پاسخ به این پرسش است که موفقیت را افزایش می دهد شادی با بهبود در آسایش است. موفقیت تعریف شده به عنوان دستاورد از هدف تعیین شده است. اما چرا مردم به اهداف تعیین شده? آنها این کار را به منظور غلبه بر شناسایی چالش های که militate در برابر شادی خود را. توسط militating در برابر شادی خود چالش ناراحتی مردم است. از این رو موفقیت لزوما منجر به شادی دلیل حذف آن چالش هایی که مسئول ناراحتی. دستیابی به موفقیت است پیگیری شادی در حالی که تعقیب خوشبختی است پیگیری راحتی.

اما وجود دارد برخی از روابط بین ناراحتی و موفقیت است. اولین رابطه ضمنی در استدلال بالا – ناراحتی الهام بخش موفقیت است. این است که چرا ناراحتی antedates موفقیت است. شما ممکن است درک نیاز به یک دستاورد اگر شما discomforted با عدم موفقیت. ناراحتی از شور و شوق برای رسیدن به موفقیت در حالی که شور و شوق برای رسیدن به موفقیت از موفقیت است. یکی دیگر از مهم رابطه بین موفقیت و ناراحتی است که روند دستیابی به هدف تعیین شده است که همیشه به همراه برخی از ناراحتی در غیر این صورت به نام قربانی یا قیمت. شما باید قیمت پرداخت قبل از اینکه شما می توانید برنده جایزه موفقیت است.

آسایش و ناراحتی اساسی برای موفقیت است. در حالی که ناراحتی الهام بخش, موفقیت, موفقیت در امن و امان و آسایش است که پاکسازی ناراحتی. از این رو انگیزه برای موفقیت راحتی از موفقیت و ناراحتی ناشی از شکست است. به عبارت دیگر انگیزه برای رسیدن به موفقیت در حال لذت بردن از موفقیت و درد شکست. اما به راحتی می تواند و در واقع دشمن از موفقیت اگر شما اجازه می دهد خودتان را به زندانی با آن است. این است که چرا شما باید خارج از منطقه راحتی خود را قبل از اینکه شما می توانید دستیابی به موفقیت. افرادی که توان پرداخت قیمت از موفقیت یا لازم قربانی برای موفقیت هستند کسانی که نمی توانند خارج از منطقه راحتی خود را. چنین افرادی هرگز رسیدن به موفقیت یا موفقیت بهتر.

وجود دارد دو نوع از محدوده آسایش. آنها ثروتمند منطقه راحتی و آسایش فقیر منطقه است. سابق منطقه غنی در حالی که دومی است که در منطقه فقیر. وجود دارد دو پایه اثرات منفی این محدوده آسایش در زندگی غنی و فقیر. این اثر برای اولین بار است که مردم فقیر و/یا شکست که نمی تواند از خارج از منطقه راحتی خود را هرگز در زندگی موفق می شوند زیرا آنها هرگز پرداخت قیمت برای خرید موفقیت است. اثر دوم این است که افراد موفق که نمی تواند از خود ثروتمند منطقه آسایش هرگز قادر به حفظ موفقیت خود را. این است که چرا داستان موفقیت بسیاری از افراد معمولا به پایان می رسد به عنوان یک بار پس از یک زمان. به همین دلیل است که موفقیت می تواند آغاز شکست است.

خارج از منطقه راحتی خود و رفتن به محل کار. آیا تسلیم شدن به شکست اگر شما تلاش های قبلی ثابت نافرجام. شما باید بپذیرید که گذشته خود را و/یا حال پيشرفت است بهترین شما می توانید اگر شما در حال حاضر achiever. شما باید مقاومت زندانی در منطقه راحتی خود را که آیا شما موفق هستند یا نه. اگر شما نمی توانید خارج از منطقه راحتی خود و رفتن به محل کار خود رویای جاه طلبی و تمایل به تبدیل شدن به یک موفقیت باقی خواهد ماند سراب حتی برای بقیه عمر خود را. اگر شما نمی توانید خارج از منطقه راحتی خود را, شما نمی خواهد به خود را (بیشتر) موفقیت منطقه.

[ad_2]