استعاره و واژگان – چگونه برای از بین بردن کسب و کار MLM شما حتی بدون تلاش

[ad_1]

استعاره و واژگان کلمات استفاده می کنیم, سرگرم کننده هستند! است که به عنوان طولانی به عنوان آنها خوب استعاره و کلمات است. بد استعاره و کلمات می تواند خود را از بین ببرد بازاریابی شبکه ای یا چند سطح بازاریابی کسب و کار قبل از اینکه شما حتی شروع می شود.

غالبا استعاره کلمات و عبارات استفاده می کنیم به ارائه درک مفهومی از یک وضعیت بدون نیاز به رفتن به مشقت و توضیحات از آنچه اتفاق افتاده است و یا چگونه شما احساس می کنید. در حال حاضر که anal حافظ مهندس در من است که از راه برخی از توضیح مورد نیاز است.

برای مثال ما احتمالا همه به سادگی با استفاده از استعاره و یا کلمات “من احساس می کنم خسته ام” یا به سادگی “من خسته هستم.” استعاره “توصیف” و یا فراهم می کند و معنا را به شنونده در هر دو ما شرایط جسمی و روانی. کاربر مجبور نیست برای رفتن به چگونه و یا چرا یا حتی توصیف فیزیکی واقعی یا وضعیت روانی یا درجه. شنونده می شنود: “من خسته هستم” فراهم می کند و خود را درست تفسیر است.

اما وجود یک خطر پنهان در استعاره کلمات استفاده می کنیم و بسیاری حتی نمی متوجه خطر وجود دارد. ما تمایل به فراموش نکنید که هنگامی که ما با استفاده از استعاره برای توصیف یک رویداد یا خودمان و یا چگونه ما احساس می کنیم وجود دارد “کسی” گوش است که طول می کشد در معنای این کلمات و اعمال آنها را بدون دانش ما.

که این اب زیر کاه ادم گوش دادن به مکالمه خود و اقدام به استعاره? خوب برای قرار دادن آن را به سادگی آن را … شما!

ذهن ناخودآگاه خود را گوش و عمل می کند در هر استعاره و کلمه آن را می شنود که آیا آن بیرون می آید از دهان خود را و یا فرد دیگری. این امر می تواند خوب اگر ناخودآگاه خود را در زمان همه چیز را می شنود و با برابر وزن اما متاسفانه ناخودآگاه خود را می خواهد به درمان خود هر گفته به عنوان عمیق ترین چیزی که آن را تا به حال شنیده ام. برای مثال شما می توانید به کسی بگویید: “من زشت هستم” و آنها می توانند با پاسخ “نه شما نه.” حدس می زنم که یکی از ناخودآگاه خود را می پذیرد به عنوان انجیل و کدام یک آن را نادیده?

و ناخودآگاه عمل خواهد کرد در یک کلمه یا استعاره مهم نیست که چقدر احمق و یا نادان است. اگر شما را به مشاهده مانند “من می توانم این کار را انجام نمی” ناخودآگاه این فکر به عنوان یک فرمان و اطمینان حاصل شود که شما همیشه نمی تواند انجام دهد “این” بدون توجه به آنچه.

فکر می کنم از آنچه این کلمات می توانید به بازاریابی شبکه ای یا چند سطح بازاریابی کسب و کار. هنگامی که ما با استفاده از آثار مانند “سعی” “نمی توانم” “باور نمی کنم” “نمی دانم” و یک میزبان از دیگران ما اساسا فرمانده ناخودآگاه ما را به تحقق و حصول اطمینان از این افکار تبدیل به واقعیت است.

استعاره واقعا به بازی می آیند زمانی که ما با استفاده از آنها به عنوان یک معادله است. “زندگی یک کاسه یا گیلاس” و یا “زندگی یک رقص” در استعاره فقط مانند “زندگی داره.” چه پیامی می کند ناخودآگاه را از دو به عنوان مخالف به گذشته است ؟ دو پیشنهاد مثبت برخی از امکانات و وعده. گیلاس شیرین و آبدار است. مطمئن شوید که وجود دارد برخی از چاله, اما آنها می تواند اجتناب شود با برخی از برنامه ریزی ساده – آیا جویدن در چاله. “زندگی رقص” نشان می دهد هماهنگ حرکت فیزیکی که به نظر می رسد زیبا (ذهنی).

“زندگی بمکد” استعاره ای است که ارائه می دهد تنها منفی وعده های مکرر شکست.

چگونه در مورد این یکی: “من سعی خواهم کرد.” امتحان کنید ؟ که در مورد به عنوان مثبت به عنوان “شاید.” هر دو قبول این شکست نتیجه قبل از موفقیت است و حتی با توجه به یک شات در… موفقیت.

من می توانم, اما من فکر می کنم شما نقطه دریافت کنید. تونی رابینز در “بیداری غول درون” و “درس تسلط” می رود به جزئیات خیلی بیشتر در استعاره و واژگان ما با استفاده از فراهم می کند تعدادی از راه هایی برای تغییر آنچه که ما می گویند. در واقع آنچه که او توصیه می کند پایین می آید به 2 اصلاحات:

1. تشخیص کلمات منفی و استعاره استفاده می کنیم

2. توقف استفاده از آنها

آن را به عنوان ساده به عنوان آن را برای تلفن های موبایل. ما استعاره و واژگان تبدیل به دوستان ما در طول زمان و ما نمی خواهم به ترک دوستان ما. اما اگر ما می تواند جایگزین ما منفی و یا خنثی استعاره و کلمات با ظالمانه مثبت آنهایی که ما می توانیم در طول زمان تغییر.

در اینجا یک روش ساده اما موثر شروع: هنگامی که پرسید: “حال شما چطور است” با پاسخ “عالی!” به جای خنثی “خوب, من حدس می زنم.” و آیا فقط مطلق آن احساس برتری! تکرار این اغلب و شما ناخودآگاه در طول بازی خواهد کرد.

در حال اجرا یک کسب و کار خانگی به اندازه کافی سخت است; شما می خواهید ناخودآگاه خود را کمک به شما را به حد کمال ممکن است. ترک منفی استعاره و کلمات پشت سر گذاشت. به طور فعال در انتخاب کلمات مثبت و استعاره و شما زندگی خود را تغییر دهید و کسب و کار بهتر است.

“فقط آن را انجام دهید!”

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا مطمئن شوید که برای دیدار با ما در لینک زیر:

[ad_2]