استعداد فوق العاده ای در حال صرف مهارت های Honed توسط افراد موفق بهتر از دیگران

[ad_1]

او به من به نام لائوس-هیبه معنای واقعی کلمه ترجمه به عنوان سیاه و خارجی است. او نژادپرست است. او را روایت برای من چقدر سخت کوش مردم چین هستند. وی با اشاره با افتخار به آنچه ساخته تایوان آنچه در آن است امروز. پنجاه سال پیش او نمی تواند به استطاعت سه مربع وعده های غذایی و در حال حاضر او را تبدیل به یک افتخار زمین مالک و صاحب یک مرسدس بنز خودرو. او پیش بینی کرد که وجود خواهد داشت که در زمان نه چندان دور آینده زمانی که زبان چینی را تبدیل به یک اجباری موضوع در بسیاری از مدارس در سراسر جهان – به خصوص در آفریقا است. یکی از مهیج ترین پیش بینی بود که در زمان به زبان چینی تبدیل خواهد شد lingua franca از کسانی که مایل به دریافت پیش در تجارت و بازرگانی.

آنچه که بیشتر تحریک کننده برای من این بود که smug بیان در چهره شیائو-اوهر بار او به من یادآوری بهتر نژادهای خواهد بود اگر آنها خواندن کتاب های بیشتر و سخت تر کار می کرد. او رفته بود در سفر کسب و کار برای تقریبا در هر کشور آفریقایی بود و dined و wined با بسیاری از سیاه چهره های سیاسی – از جمله برخی سفرای آفریقایی به تایوان است. او همچنین بازدید از محله خارج از آفریقا است. او نتیجه گیری شد که دستیابی به تعالی همه چیز را به انجام با پیگیری یک هدف – کار سخت و ارتکاب تن از زمان به دانش هر یک ممکن است به دست آورد و اضافه کاری به عمل – و نه به عنوان یک نتیجه از داشتن ذاتی هدیه خاص ژن.

سفیده و چینی به عنوان او همیشه دلداری من نمی شد بهتر از سیاه پوستان است. به گفته او به میل هیچ چیز کمتر در زندگی از بهترین طول می کشد تعهد و مقدار زیادی از زمان اختصاص داده شده به آنچه که می خواهد برای رسیدن به. به او آنچه مردم باور دارند که به استعداد فوق العاده ای بودند صرف مهارت های honed توسط افراد موفق بهتر از دیگران است. او معتقد بود که همه ما در هر شرایط ما – توانایی موفقیت-تا زمانی که ما می تواند دریافت یک دسته در ما ترس و دیگر احساسات منفی است که مجموعه ما را به عقب. او به نظر می رسید حاکی از آن است که بسیاری از سیاه پوستان – از جمله برخی از رهبران آنها بودند گیجی. این به گفته او بودند یا نادان و حریص و یا به سادگی خودخواه بودن.

تحقق چه مشخصه آشفته من بود او به سرعت تغییر به یکی دیگر از سوال است. او یک مرد با savoir-faire. او می دانست که چگونه به رفتار در هر شرکت و در هر وضعیت. با چهره ای پیچیده با درد گفت: – با صدای کم.

“بیا بیا به تماشای یک فیلم است.”

[ad_2]