استقبال رئیس‌جمهور اوکراین از ارسال جعبه سیاه هواپیمای سانحه‌دیده / مشارکت متخصصان فرانسوی، آمریکایی و کانادایی در کار رمزگشایی

[ad_1]

رئیس‌جمهور اوکراین با استقبال از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی توسط ایران به فرانسه، گفت متخصصان اوکراینی، فرانسوی، آمریکایی و کانادایی در کار رمزگشایی آن مشارکت می‌ کنند.

[ad_2]

Source link