اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 15 فروردین شبکه‌های 4 و 7

[ad_1]

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه 4 و شبکه آموزش (7) رسانه ملی در روز جمعه 15 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨ .

از ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

از ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی و نگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت۱۵درس ریاضی١ پایه١٠

از ساعت١۵:٣٠درس ریاضی٢ پایه۱١
از ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه١١
از ساعت۱۶:۳۰درس ریاضیات پایه١٢ رشته علوم تحربی
از ساعت۱۷ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک
از ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲

شبکه چهار

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت۸تا۸:۳۰درس جغرافیا٢پایه ١١
از ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی پایه۱٢
از ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی و آمار پایه ١١
از ساعت۹:۳۰ تا١٠درس فلسفه پایه١١
از ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢
از ساعت۱۰:۳۰تا۱۱ درس طراحی و زبان بصری پایه ١٠ -فنی و حرفه ای و کاردانش
از ساعت۱۱تا١١:٣٠ فیزیک پودمان ۴ پایه١٠ و ١١ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
از ساعت۱۱:۳۰تا١٢ تاریخ هنر ایران پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش .

[ad_2]

Source link