اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

[ad_1]

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز دوشنبه 25 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه)

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩

از ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی پایه ۸

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ٧

از ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس زبان انگلیسی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجریی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و ‌نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١

از ساعت ١۵ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢

از ساعت ۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ تجربی

از ساعت ۱۶ درس جغرافیای ایران پایه ١٠

از ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی

از ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه ١٢

از ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ۱۲

از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه چهار

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ١٠ رشته ادبیات علوم و انسانی

از ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس اصول عقاید ٣ پایه ١٢ رشته علوم ومعارف اسلامی

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس جامعه شناسی ١ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

از ساعت٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس روانشناسی پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۴۵ استاندارد حسابداری مقدماتی – پایه ۱۰ – رشته حسابداری مالی – شاخه کاردانش

از ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰ درس مبانی هنرهای تجسمی – پایه ۱۰ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۱:۳۰ درس کارگاه رله‌های قابل اندازه گیری – پایه ۱۲ – رشته الکتروتکنیک – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

[ad_2]

Source link