افت ۶۷۷۶ واحدی شاخص بورس

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام امروز با افت مواجه شدند.

ریزش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۶۷۷۶) واحد ریزش معادل (۰.۳۵) درصد به یک میلیون و ۹۴۶ هزار ۱۳۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۷۸۲) واحد افت معادل (۰.۳۵) درصد به ۵۱۱ هزار ۸۷۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۶۹۲) واحد ریزش معادل (۰.۵۳) درصد به ۵۰۷ هزار و ۵۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۷۶۸) واحد کاهش معادل (۰.۵۳) درصد به ۳۳۲ هزار و ۹۵۸ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۲۱۷۰) واحد افت معادل (۰.۴۸) درصد به ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۸۶ واحد، شاخص بازار اول با (۴۸۸۹) واحد کاهش معادل (۰.۳۴) درصد به یک میلیون و ۴۵۳ هزار ۸۱۹ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۳۹۵۹) واحد افت معادل (۰.۳۷) درصد به ۳ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۳۳۰ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷ نماد «فارس با (۵۳۲۹) واحد، فولاد با (۵۱۲۲) واحد، شستا با ۴۴۸۷ واحد، فملی با (۳۸۶۸) واحد، خساپا با ۳۳۰۹ واحد، شتران با ۲۵۳۴ واحد و شپنا با ۲۲۴۲ واحد»، بیشترین تاثیر را در روند حرکتی شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با ۴۵۵۰ واحد رشد معادل ۵ درصد به ۹۵ هزار و ۵۶۲ واحد، وسایل ارتباطی با ۹۲۷۳ واحد افزایش معادل ۴.۴۸ درصد به ۲۰۵ هزار و ۱۵۶ واحد، فرآورده نفتی با ۴۰۷۰۴۷ واحد رشد معادل ۴.۷۳ درصد به ۹ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۴۷۸  واحد، چند رشته ای صنعتی با ۹۰۴۱ واحد رشد معادل ۳.۷۶ درصد به ۲۴۹ هزار و ۴۵۸ واحد، فنی مهندسی با (۴۸۴) واحد کاهش معادل (۳.۵۲) درصد به ۱۳ هزار و ۲۶۶ واحد، تامین آب، برق و گاز با (۹۱) واحد افت معادل (۳.۸۴) درصد به ۲ هزار و ۲۹۷ واحد، محصولات کاغذ با (۱۰۶۳۵) واحد کاهش معادل (۴.۵۴) درصد به ۲۱۷ هزار و ۸۰۵ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «شبهرن با ۱۵.۳۴ درصد، فجر با ۷.۴۸ درصد، وملی با ۵ درصد، شبریز با ۵ درصد، زپارس با ۵ درصد، غدشت با ۵ درصد و قصفها با ۵ درصد»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ختوفا با (۵) درصد، چکاران با (۴.۹۹) درصد، غنوش با (۴.۹۹) درصد، خرینگ با (۴.۹۹) درصد، فنوال با (۴.۹۹) درصد، وبانک با (۴.۹۹) درصد و خمحرکه با (۴.۹۸) درصد» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان چهارمین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، یک میلیون و ۷۸۰ نوبت معاملاتی، ۸ هزار و  ۴۵۹ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۵۵ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

[ad_2]

Source link