افزایش شانس خود را برای موفقیت شخصی

[ad_1]

موفقیت به عنوان بسیاری از چیزهای دیگر در جهان ذهنی چیزی. دو نفر ممکن است در همان وضعیت می گویند از نظر مالی اما یکی از آنها ممکن است به خیال خودشان موفق در حالی که یکی دیگر ممکن است فکر می کنم از خود را به عنوان یک شکست مالی. در واقع ممکن است شما در نظر بگیرید کسی که به لحاظ مالی موفق و در عین حال که فرد ممکن است فکر می کنم آنها فوق العاده موفق است. به همین ترتیب اگر کسی به نظر می رسد شما از نظر مالی موفق به این معنی است که این فرد همان تجربه خود را. و همانطور که همه ما می دانیم که چگونه شما احساس می کنید در مورد زندگی شما همان چیزی است که مهم نیست که چگونه افراد دیگر فکر می کنم شما باید احساس راحتی کنید.

بنابراین در حال حاضر سوال این است: آیا افرادی که فکر می کنم از خود را به عنوان موفق اند که مجموعه آنها را جدا از آنهایی که خود را به عنوان یک شکست ؟ آن است که اعتماد به نفس? آن است که اعتماد به نفس ؟ و یا می تواند از آن شاید خوش بینی ؟ آنها گاهی اوقات توهم? و یا انجام آنها به سادگی پایین انتظارات خود را ؟

به نظر من درک موفقیت شخصی است و نه بیان حماقت و نه از نوعی بی حد و حصر خود باور است. بلکه شخصی در موفقیت یک محصول از عشق به خود است.

تمرین عمیق عشق به خود کار می کند در چندین جبهه برای تضمین موفقیت شخصی خود را. آن را تبدیل به تجربه خود را که شما در واقع هستند. و که شما از یک موجود الهی و کمال در تمام انواع ناقص فرم ها و اشکال. به عنوان یک نتیجه, شما اعتماد به نفس و عزت نفس بالا برود شما را تبدیل به بیشتر خوش بینانه و شما شروع به جشن نه تنها بزرگ دستاوردهای اما زندگی به طور کلی. شما خودتان را به عنوان یک موفقیت است. در مرحله دوم تمرین خود عشق می فرستد یک پیام ثابت به جهان: “من ارزش آن را لطفا جایزه من”. و جهان در پاسخ درآمده است. شما شروع به جذب تجارب و آشکار دستاوردهای است که منعکس کننده شایستگی خود را.

در حال حاضر جاده ای به عشق یک مشکل? آن است که به شما می گویند. اما آن را ندارد به. شروع به کوچک گفت: “من خودم را دوست دارم”. مهم نیست که چگونه آن را جعلی برای تلفن های موبایل سازگار با آن و پیام خواهد شد در نهایت از طریق به هسته خود را. اگر شما می خواهید به نگاهی کوتاه برش را انتخاب کنید یک روش درمانی است که با این نسخهها کار به طور مستقیم بر روی ناخودآگاه است. و این: تجربه عشق به خود است که نه تنها رفتن به شما کمک کند احساس موفق آن نیز کمک خواهد کرد که شما تجربه واقعی عشق به یک انسان دیگر. شما می توانید't عاشق کسی دیگری اگر شما don't عشق اول خود را. شما می توانید't be loved توسط افراد دیگر تا زمانی که شما می توانید عشق خود را. بنابراین don't فکر می کنم که عشق به خود است خودخواه چیز. کاملا برعکس – یادگیری به عشق خود است که در واقع بیشترین نوع دوستانه عمل شما می تواند انجام دهد. اگر همه ما کشت خود عشق همه ما خواهد بود قادر به دوست داشتن دیگران و احساس موفقیت در زندگی در همان زمان.

[ad_2]