اقتصاد جهانی با بدترین بحران ۹۰ سال اخیر روبروست!

[ad_1]

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را مجددا کاهش داد.

[ad_2]

Source link