اقدامات ضدایرانی ترامپ چگونه به تقویت داعش منجر شد؟

[ad_1]

در یک صبح سرد در فوریه گذشته، یک شهروند 9 ساله ساکن روستای خاتونیا دام های خانواده اش را برای چرا به چمنزارهای اطراف برد. وقتی او تا اواخر بعد از ظهر برنگشت، دو تن از بستگانش به دنبالش رفتند. صبح روز بعد، این دو مرد به نام‌های قاسم محمد و عبد محمد صباح در جاده خاکی در خارج از روستا کشته شدند. این قتل ها نشانه‌های حملات داعش را به همراه داشت که اهالی روستا هم این نشانه ها را خوب می شناختند. مردان با دستانی که در پشت‌شان بسته شده بود و زخم های گلوله در سرشان پیدا شدند.

[ad_2]

Source link