انستیتو پاستور ایران: افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس

[ad_1]

رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران با اشاره به ابهامات واکسن کرونا در دنیا، تاکید کرد که همچنان باید به زندگی با کرونا عادت کنیم.

[ad_2]

Source link