انگلیسی در کسب و کار و اهمیت آن برای کسب و کار و موفقیت حرفه ای

[ad_1]

چه کسب و کار به زبان انگلیسی ؟

آزادانه تعریف شده کسب و کار زبان اشاره به زبان انگلیسی مورد استفاده در تجارت بین المللی و یا کسب و کار. آن است که یک منطقه تخصصی زبان انگلیسی, یادگیری و آموزش به دلیل آن است که تا حد زیادی نسبت به زبان مادری غیر انگلیسی که به مطالعه این موضوع به منظور افزایش شانس خود را از انجام کسب و کار با شرکت هایی از کشورهای انگلیسی زبان.

تا حد زیادی بسته به این قصد که برای آموزش در نظر گرفته شده است کسب و کار به زبان انگلیسی می توانند با مراجعه به مطالعه کسب و کار انگلیسی واژگان مورد استفاده در زمینه تجارت و کسب و کار و امور مالی و یا روابط بین المللی. اگر این مطالعه با تمرکز بر تکنیک در ارائه کسب و کار مذاکرات و مکاتبات نوشتن و دیگر جان مورد نیاز برای ارتباطات کسب و کار, سپس آن را می تواند به عنوان طبقه بندی شده مطالعه انگلیسی در کسب و کار مهارت های ارتباطی در محل کار. واقعا وجود دارد نه تفاوت زیادی بین این دو طبقه بندی به عنوان واژگان و مهارت های ارتباطی با هم کار برای رسیدن به یک هدف مشترک به منظور توسعه و یا افزایش هر دو نوشته شده و کلامی مهارت های زبان انگلیسی برای کسب و کار و یا حرفه ای پیشرفت اهداف است.

چرا یادگیری انگلیسی در کسب و کار مهم است

در سراسر جهان وجود دارد که حدود 1 میلیارد نفر در یادگیری زبان انگلیسی. بسیاری از عوامل نقطه به همین دلیل یادگیری زبان انگلیسی شاهد رشد نمایی در سال های اخیر اما این همه boils پایین به زبان انگلیسی بودن “زبان جهانی” از کسب و کار و سیاست و روابط بین الملل, فرهنگ و سرگرمی برای بسیاری از کشورها در سراسر جهان است. و این است که فقط به کتمان حقیقت به عنوان در حالی که به زبان انگلیسی است و نه یک زبان رسمی در بسیاری از کشورها در سراسر جهان آن است که زبان اغلب تدریس به عنوان یک خارجی یا زبان دوم.

کسب و کار اهرم

رشد سریع در تکنولوژی برای ارتباطات جهانی وجود هنوز هم وجود دارد بسیاری از شرکت ها و افراد حرفه ای که در تلاش خود موفق برای کسب و کار و یا حرفه ای موفقیت است. و اغلب شکست نهفته است در درجه اول در یکی از اساسی ترین پایه های ساخت کسب و کار روابط – زبان سخن گفته است. بدون شک زبان انگلیسی است که زبان جهانی برای کسب و کار و داشتن یک دستور خوب از زبان انگلیسی را قطعا به کسی است که چشم دوخته اند در سطح جهانی و رقابتی کسب و کار و یا حرفه ای روشن لبه. هر گونه ارتباطات مشکل اعم از شخصی و یا کسب و کار ترجمه را به زیان صفر نتیجه در مذاکرات بی کفایتی جهانی کسب و کار و یا فقط به سادگی شما را بیمار مجهز به انجام کسب و کار بین المللی.

رشد حرفه ای

رفتن به پایین در سطح شخصی از موفقیت شغلی داشتن کسب و کار مناسب فارسی مهارت های ارتباطی مطمئنا تجهیز شما با یک رهایی بخش اعتماد به نفس و توانایی برای بیان خود را در زبان انگلیسی است. آن را قطعا خواهد بود یک مزیت در مصاحبه نتیجه دادن به شما فرصت های بیشتری برای گسترش چشم انداز شغلی خود را. و یا اگر شما به دنبال یک کار جدید با داشتن اعتماد به نفس و توانایی به صحبت می کنند انگلیسی در کسب و کار یکی از راه های افزایش بالقوه خود را برای به دست آوردن توسط شما ایستادگی کردن برای پیشرفت شغلی و یا تبلیغات. مطالعات نشان می دهد رشد مداوم در تعداد شرکت ها در سراسر جهان نیاز به کارکنان که دو زبانه مهارت.

اینترنتی مهارت به معنی تسلط به زبان انگلیسی

تحقیقات نشان می دهد که 80 درصد از این مقدار از اینترنت محتوای وب است که در زبان انگلیسی و مطالب مربوط به کسب و کار نوشته شده در زبان انگلیسی تا حد زیادی شامل این رقم است. این می رود بدون گفت که داشتن درک خوبی از کسب و کار اطلاعات و داده ها یا اصطلاحات در زبان انگلیسی بسیار مهم است که درک خوبی از این ثروت از اطلاعات کسب و کار در اینترنت موجود است.

[ad_2]