اولین گام برای موفقیت است که شما نمی توانید از دست ندهید

[ad_1]

بسیاری از مردم می خواهید به موفقیت در زندگی خود را که آنها می خواهند به غنی بود و سالم و دوست داشتنی خواهد بود و بیشتر. اما تنها درصد کمی از آنها در واقع برای رسیدن به آنچه که می خواهید در زندگی خود را. چرا این طوری است ؟ چه تفاوت بین یک فرد موفق و کسی که عادی ؟ اگر یک چیز وجود دارد که جدا از افراد موفق از عادی یکی است ‘دلیل’ پشت مردم چرا که آنها می خواهند برای رسیدن به موفقیت در زندگی خود را. به یک دلیل روشن است که اولین گام برای موفقیت است که شما نمی توانید از دست.

بنابراین آیا شما می دانید چرا شما می خواهید به موفقیت در زندگی خود را? اگر شما می خواهید ثروتمند, آیا می دانید که چرا شما می خواهید ثروتمند است ؟ اگر شما نیست, شانس هستند که شما نمی خواهد ایجاد انگیزه در خود را به اقدام گسترده منجر خواهد شد که شما را به آنچه شما می خواهید. این است که دلیل شما این است که رانندگی شما را به اقدام گسترده. افراد موفق بسیار پاک در مورد آنچه آنها می خواهند و به همین دلیل آنها بسیار متمرکز در چیزهایی که آنها انجام می دهند. این است که چرا آنها موفق هستند.

اگر شما با داشتن یک دلیل قوی برای شما برای رسیدن به هر آنچه شما می خواهید, شما هرگز اقدام به آن. این بدان معناست که برای موفق شدن شما نیاز به یک میل سوزان و آن دلیل است که به شما این میل سوزان. فکر می کنم در مورد آن وجود دارد هیچ دلیلی برای شما برای رسیدن به اهداف خود شما انجام آنچه در آن طول می کشد برای رسیدن به اهداف خود را ؟ نه در همه به سادگی چون شما هیچ دلیل برای رسیدن به آنها.

بنابراین به منظور دستیابی به چیزهایی که می خواهید در زندگی خود را, شما باید برای پیدا کردن که چرا شما آنها را می خواهید پس مشتاقانه. به یاد داشته باشید آن است که به دلیل سوختن میل است که به شما انگیزه به اقدام گسترده. اگر دلایل خود را به اندازه کافی قوی نیست شما نمی خواهد محور به اقدام. فقط اگر به شما در تنظیم هدف خود را به عنوان به رفتن برای پیاده روی هر روز صبح اما شما بدفع الو قت گذراندن و شما همچنان خواب برای 30 دقیقه دیگر چرا ؟ دلیل این است که دلیل شما برای تنه زدن به اندازه کافی قوی نیست.

چه می شود اگر من یک تفنگ و نقطه در سر, و اگر شما نمی خواهید به تنه زدن به من خواهد ماشه و کشتن شما است ؟ شما از خواب بیدار بلافاصله و آماده شدن برای تنه زدن خود را? البته شما چون دلیل خود را تبدیل شده است بنابراین در حال حاضر روشن است که شما می خواهید به زندگی می کنند و شما نمی خواهید به کشته می شود.

به یاد داشته باشید برای پیدا کردن آنچه شما واقعا می خواهید در زندگی خود را و به همین دلیل شما می خواهید آن بسیار است. اگر شما نمی دانید که چرا شما می خواهید چیزی بدی شما هرگز به آن دست یابد. شما بدفع الو قت گذراندن و به جای اقدام گسترده. بنابراین مطمئن شوید که شما می دانید که چرا شما می خواهید چیزی قبل از اینکه شما شروع به رسیدن به آن.

[ad_2]