اگر آن همه رفت و درست است ؟

[ad_1]

تصور کنید که! هیچ نگرانی در مورد شکست. هیچ نگرانی در مورد از دست دادن همه چیز است.

خواهد آن را تغییر دهید که چگونه شما رویکرد خود را کسب و کار آنلاین? خواهد بازاریابی اینترنتی دیگر شما را بترساند ؟

بسیاری از ما برگزار شد به این باور غلط از “چه می شود اگر من شکست؟”. این یک حواس پرتی و دلیل بسیاری از مردم نمی رسیدن به پتانسیل کامل خود را.

بنابراین اگر شما موفق است ؟ آیا این به اندازه کافی از یک شکست به سادگی آن را به همه شما? من واقعا فکر می کنم شما نیاز به نشستن و فکر می کنم در این مورد.

من به عنوان اگر آن همه رفت, راست?, عبارت من آرزو می کنم بیشتر مردم فکر می کنم در مورد. در عوض, بسیاری از ما فکر می کنم در مورد تمام چیزهای وحشتناک است که می تواند اتفاق می افتد و چگونه خجالت ما خواهد بود اگر ما شکست خورده است. از آنجا که این تفکر ما اغلب موفق به رسیدن به پتانسیل ما.

من پیشنهاد می کنم شما به طور منظم به فکر می کنم در مورد چگونه بهتر زندگی شما خواهد بود با موفقیت به جای چقدر وحشتناک آن می تواند با شکست.

فقط فکر می کنم چگونه آن را احساس به یک بازاریابی اینترنتی موفق کسب و کار! به جای ترک زمانی که همه چیز اتفاق نمی افتد به عنوان شما می خواهم و یا اگر شما موفق به فروش چند, چرا نمی یاد و نگه داشتن تصور زندگی با یک کسب و کار آنلاین موفق.

چرا صرف نیازی وقت و انرژی پتانسیل شکست ؟ چرا برنامه را در ذهن خود همه ممکن است نتایج موفقیت آمیز? شما باید یک انتخاب را. موفقیت یا شکست است.

ما اغلب به ما گفته شده که کودکان و نوجوانان به دو خط و این کار را انجام نمی, و یا انجام نمی دهد. ما ممکن است باعث شود مردم به اطلاع ما و اگر ما نتوانیم آن را شرمسار تمام خانواده. بنابراین “زیر رادار پرواز”. نوع مانند یک Stealth Fighter بدون مبارزه.

نگرانی در مورد شکست این است آنچه که به اعتقاد من دلیل اصلی برای مردم فقط “واهمه” در بازاریابی اینترنتی به جای درمان آن به عنوان یک حرفه ای. اغلب آن است که نه فقط یک کسب و کار آنلاین افراد موفق به آن را نیز در زندگی خود را.

برای برخی از دلیل مردم فکر می کنم که اگر آنها موفق آن است که به مراتب کمتر تحقیر آمیز اگر آنها به مردم یادآوری کند که آنها واقعا نمی سعی کنید که سخت است.

خوب, من امیدوارم که من رانده اند خانه من است.

من می خواهم شما را به پیش بینی و لذت بردن از اعتقادات است که همراه تمام راه شما می توانید زندگی خود را بهبود بخشد. دور انداختن باورهای منفی در مورد احتمال شکست. شما به مقصد به موفقیت بنابراین فکر می کنم مانند شما هستند!

به موفقیت خود را

گرگ Gruba

اگر آن همه رفت و درست است ؟

[ad_2]