ایلینوی Intestacy – “که چه” به طور کلی

[ad_1]

هنگامی که یک شخص می میرد دارایی های خود را (تمام مسائل خود را) به کسی. خواهد شد یک ابزار است که هدایت یک فرد به نام یک مدیر چگونه مرحوم دارایی باید توزیع شود یعنی که چه می شود. هنگامی که یک شخص می میرد و هیچ مدرک معتبر خواهد شد, دارایی های متوفی در حال توزیع با توجه به آنچه که به عنوان “رهبری جانشینی” نیز نامیده می شود “intestacy قوانین (به عنوان مخالف به testacy قوانین حاکم بر موقعیت های که در آن معتبر خواهد موجود است.) Intestacy قوانین توسط دولت متفاوت است.

ایلینوی را رهبری جانشینی آثار بسیاری مانند بسیاری از کشورهای دیگر. دارایی تصویب و به اعضای خانواده که اولویت دارد طبق اساسنامه. ما قبل از تعیین دارایی های توزیع شده این مهم است که توجه داشته باشید که نه همه دارایی های یک متوفی به رفتن به “پای” است که doled به بازماندگان. دارایی که شامل نمی شود در پای (به رهبری و مستغلات) عبارتند از:

 • درآمد حاصل از بیمه عمر آیا رفتن به پای. بلکه آنها پرداخت می شود به طور مستقیم به نام ذینفع سیاست مگر اینکه مرحوم است و مستغلات است که به عنوان ذینفع.
 • انواع مختلف برگزار گردید اموال نیست را وارد کنید و پای در دسترس خواهد بود توسط مشترک مالک(s). نمونه شامل ملک برگزار شد به عنوان مشترک مستاجر با حقوق شفعه یا مشترک حساب های بانکی.
 • حساب های بازنشستگی مانند 401(k)و جامعه جراحان ایران به طور معمول به نام ذینفع شبیه به سیاست های بیمه عمر
 • ملک برگزار شد در اعتماد (در بعضی شرایط)

پس از تعیین آنچه که دارایی ها را شامل می شود پای شما پس از آن باید پرداخت تمام ادعاها علیه و مستغلات یعنی لوایح برجسته. هر چیزی بیش از سمت چپ است و سپس پرداخت به اعضای خانواده (شناخته شده به عنوان وارثان) با توجه به اولویت طرح مشخص شده در ایلینوی intestacy اساسنامه:

 • زنده ماندن همسر: اگر زنده ماندن همسر و به طور کلی آنها را بزرگترین قطعه از پای. میزان پای بسته به اینکه آیا یا نه وجود دارد نوادگان مرحوم. این مهم است که توجه داشته باشید که از نوادگان مرحوم لزوما باید به نسل بازمانده همسر.
 • اگر وجود دارد هیچ بازمانده از فرزندان و فقط زنده ماندن همسر زنده ماندن همسر طول می کشد 100% از پای. اگر وجود دارد یک بازمانده نسل یعنی فرزند مرحوم که پای تقسیم 50 درصد به زنده ماندن همسر و 50 درصد به بازمانده نسل. اگر بیش از یکی از نوادگان مرحوم 50% تقسیم خواهد شد به طور مساوی میان فرزندان است.
 • فرزندان مرحوم: کودکان و یا نوه های مرحوم. اگر وجود دارد هیچ زنده ماندن همسر وجود دارد اما کودکان آنها را به پای 100% تقسیم میان آنها. اگر وجود دارد هیچ بازمانده مرد متاهل و بدون فرزند وجود دارد اما نوه های آنها فرزندان و تقسیم 100% از پای. چه اتفاقی می افتد اگر وجود دارد مخلوطی از فرزندان و نوادگان ؟ دارایی های عبور در قسمت های مساوی برای هر فرزند متوفی. که در آن یکی از این کودکان از مرحوم مرده است اما کودکان و به اشتراک گذاری است که برای رفتن به مرحوم کودک به جای عبور در قسمت مساوی به مرحوم نوه.
 • پدر و مادر و خواهر و برادر و یا فرزندان از پدر و مادر یا خواهر و برادر: اگر وجود دارد هیچ زنده ماندن همسر و هیچ نوادگان مرحوم دارایی ها تقسیم می شود در میان این احزاب به همان اندازه. اگر پدر و مادر, خود ارضایی, آنها دو سهام.
 • پدربزرگ و مادربزرگ و یا فرزندان پدربزرگ و مادربزرگ
 • بزرگ پدربزرگ و مادربزرگ و یا فرزندان بزرگ پدربزرگ و مادربزرگ
 • نزدیکترین بازمانده قوم و خویشی (خون نسبی نیست بحث شده در بالا)
 • اگر وجود دارد هیچ قوم و خویشی پای می رود به ایلینوی, شهرستان که در آن مرحوم دارم.

سایر ملاحظات:

این تنها خلاصه ای از “چه کسی چه می شود.” وجود دارد تعدادی از ملاحظات اضافی درگیر با رهبری جانشینی. به عنوان مثال وجود دارد این سوال که مدیر و مستغلات است یعنی که doles از پای. در مورد ایالت ایلینوی به ترتیب اولویت تشابه فوق در اولویت طرح یعنی زنده ماندن همسر در بالا و فرزندان و نوه خواهر و برادر. که در آن دو وجود دارد به علاوه مردم با مساوی ترجیح و تمایل یک قاضی را بشنود مورد و دارای اختیار برای انتخاب یک یا چند نفر به عنوان مدیر.

وجود دارد سوال در مورد هر یک از موارد بالا مانند چه اتفاقی می افتد اگر کودک یک گام کودک و یا اگر زنده ماندن همسر و مرحوم طلاق هستند. سوال دیگر این است که چه اتفاقی می افتد اگر وارث جان کسی که به منظور جمع آوری متوفی ارث. پس از آن وجود دارد این سوال که آیا وارث مجاز به دریافت برخی از پول اختصاص داده شده پیش از آن توزیع شده است. اینها همه نگرانی های مشروع فراتر از محدوده این مقاله است.

امیدوارم این به شما یک درک چه اتفاقی می افتد اگر شما بدون یک را فراهم می کند و یک تصویر که می شود اگر وجود دارد نمی خواهد.

[ad_2]