این تئوری دومینو در دولت آیزنهاور

[ad_1]

این تئوری دومینو در نظر گرفته شد جنگ سرد سیاست است که توصیه می شود یک دولت کمونیستی در یک کشور را به راحتی در نتیجه کمونیست تصاحب در کشورهای همسایه هر یک حذف خواهم کاملا با هدف ردیف دومینو. در جنوب شرقی آسیا و دولت ایالات متحده استفاده می شود در حال حاضر بی اعتبار دومینو مفهوم برای توجیه دخالت خود در جنگ ویتنام و همچنین حمایت خود را برای غیر کمونیست دیکتاتور در ویتنام جنوبی. در واقع آمریکا تلاش برای جلوگیری از پیروزی کمونیست در ویتنام تا به حال مقدار زیادی کمتر از یک نفوذ از فرض شده توسط طرفداران اصل دومینو. با استثنا از کامبوج و لائوس کمونیسم شکست خورده به گسترش در سراسر آسیای جنوب شرقی.

توسط 1950 تولید کنندگان ایالات متحده آمریکا سیاست خارجی بود بصورتی پایدار و محکم به تصویب رسید به این مفهوم است که این افزایش چشمگیر کمونیسم در هندوچین خواهد مستقیم به سرعت منجر به فروپاشی کشورهای مختلف دیگر در جنوب شرقی آسیا. شورای امنیت ملی ارائه شده از این مفهوم در سال 1952 گزارش در هندوچین و همچنین در مارس سال 1954 در طول قاطع مبارزه بین نیروهای فرانسوی و ویتنام مین در دئن بین فو رئیس Dwight D. Eisenhower بند بند آن را به عنوان سقوط مهره های بازی دومینو روند.

در آیزنهاور را مشاهده و از دست دادن ویتنام به حکومت کمونیستی منجر خواهد شد بسیار شبیه کمونیست پیروزی در کشورهای همسایه در آسیای جنوب شرقی (از جمله لائوس و تایلند و کامبوج) و هر جای دیگری (هند و ژاپن و فیلیپین و اندونزی و شاید استرالیا همراه با نیوزیلند). ممکن است در اثر از دست دادن [of Indochina], آیزنهاور گفت: به سادگی unaccaptable به جهان آزاد است.

پس از آیزنهاور را بیان عبارت دومینو اصل شروع به استفاده می شود به عنوان یک مختصر عبارت از ارزش استراتژیک جنوب ویتنام به ایالات متحده و ضرورت برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در سراسر جهان است.

پس از کنفرانس ژنو به پایان رسید و فرانسه در ویتنام مین جنگ و همچنین تقسیم ویتنام در امتداد طول و عرض جغرافیایی به نام 17th, موازی, ایالات متحده پیشگام گروه از سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی (فی مابین) شل اتحاد ملت اختصاص داده شده به اقدام در برابر تهدیدات امنیتی در منطقه است.

جان اف کندی, جانشین آیزنهاور در کاخ سفید خواهد بهبود تعهد ایالات متحده به مواد در حمایت از Ngo Dinh Diem رژیم در جنوب ویتنام و غیر کمونیست نیروهای مبارزه با یک جنگ داخلی در لائوس در 1961-62. در پاییز سال 1963 پس از مخالفت شدید داخلی به دیم به وجود آمد کندی حمایت از کمک های دیم خود بلکه علنا مجددا اعتماد به تئوری دومینو و همچنین مزایای مهار کمونیسم در جنوب شرق آسیا است.

سه هفته پس از دیم به قتل رسید در یک کودتای نظامی در اوایل ماه نوامبر سال 1963 کندی در دالاس ترور شد. جانشین او لیندون جانسون در ادامه با استفاده از اصل دومینو برای توجیه تشدید حضور نظامی آمریکا در ویتنام از تنها 1000 سرباز به مقدار بیش از 500,000 زیر بیش از 5 سال است.

دومینو نظریه است که امروز بیشتر بی اعتبار داشتن موفق به در نظر گرفتن شخصیت ویتنام شمالی و همچنین Viet Cong کشتی در جنگ ویتنام.

با فرض Ho Chi Minh شد یک پیاده کمونیست غول های چین و روسیه و آمریکا و سیاستگذاران موفق به پیدا کردن که هدف از هو و همچنین حامیان او شد ویتنامی استقلال نه گسترش کمونیسم.

در دراز مدت اگر چه آمریکا تلاش برای جلوگیری از یک کمونیست تصاحب شکست خورده و نیروهای ویتنام شمالی در راهپیمایی به سایگون در سال 1975 کمونیسم نمی در سراسر اکثریت جنوب شرقی آسیا. با استثنا از کامبوج و لائوس ملتهای منطقه باقی مانده از کمونیست گرفتن.

[ad_2]