بازگشایی مدارس ابتدایی در نروژ از امروز / اسلو به سمت عادی سازی اوضاع، پس از کرونا گام برمی دارد؟

[ad_1]

نروژ می‌گوید همه‌گیری ویروس کرونا را تحت کنترل دارد و در همین راستا مدارس ابتدایی را امروز (دوشنبه) بازگشایی کرد. این اقدام به عنوان گام دیگری به سوی عادی سازی اوضاع در نروژ برداشته شد، اگرچه والدین کودکان نسبت به بازگشایی مدارس ابراز نگرانی کردند.

[ad_2]

Source link