باعث موفقیت

[ad_1]

هر یک از ما باید موفقیت ها و امیدها و رویاها و هر یک از ما دارای سختی اعم از کوچک یا بزرگ است. که بر روی پلت فرم در مقابل بسیار افراد موفق افراد موفق و کسانی که در سختی من شگفت زده در روح انسان. مردم باید رویاهای ارتجاعی و پر از امید و موفقیت است.

در عین حال یک فرد می تواند همچنین غار در. ما افکار خود و انگیزه کلمات از دیگران تقویت ما برای پیشرفت اعم از کوچک یا بزرگ است. افکار و کلمات واقعا تاثیر بسیار زیادی! شما ممکن است در آستانه موفقیت یا شکست است.

به جای به دنبال دفع محرک خود را برای جلوگیری از کاهش (نه عالی در محل کار و به دست آوردن وزن و ورزش و کشیدن) فکر می کنم از “ماشه موفقیت”. بله باعث می شود بسیار انگیزشی. البته ما می خواهید به اکسل در کار بود ما BMI مطلوب و متناسب با ذهن و بدن است.

بنابراین به جای تمرکز بر روی منفی باعث جلوگیری از فکر می کنم از زیر رویایی به رویای خود را. رویای خود را ندارد و در عین حال به دست آورد و فکر کردن در مورد آن بیش از حد شما را به دور از در نظر گرفتن عمل (انجام چیزهای کوچک). با داشتن یک sub رویای آن را ساده تر خواهد شد را به عمل آورند چرا که شما غرق شده است. یک تلاش بیشتر نسبت به فوتی و فوری خود را چشم انداز خود را زیر رویایی از رویای خود را. چرا ؟ چرا که با دستیابی به خود را زیر رویایی رویای شما خواهد آمد در مسابقه نسبت به شما و بیشتر می شود.

پس از:

1. یک فوتی و فوری با دید زیر رویایی به رویای خود را

2. ذهنی آماده و فکر “ماشه موفقیت”

3. اقدام به انجام چیزهای کوچک. اگر/وقتی که شما یک فکر منفی فکر “ماشه موفقیت”. شما فورا در تعامل با افکار مورد نیاز برای اجرای این چیز کمی. برای مثال تماس با چشم انداز و یا دیگر بی نهایت انگیزشی کلمات شما را خوانده ام و یا از دیگران شنیده های مربوط به انجام چیزهای کوچک. همین دلیل است که شما در حوادث خواندن و صحبت کردن با مردم است. شما باید یک ذهن پر از آنها است. شما با استفاده از آنها ؟

در اینجا یک پیام از یک همکار:

“هرگز از دست دادن بینایی… فقط ممکن است رخ دهد… با تشکر برای چشم انداز خود را و خواسته های خود را!!”

4. بررسی پیشرفت خود را

5. پیدا کردن راه هایی برای انجام بهتر. معمولا این شامل یادگیری چگونه یاد بگیرند. این را حفظ خواهد کرد شما را از سوختن. اگر آن را بیش از حد سخت و سپس افکار در محل نیست. اگر شما در حال سرازیری و سپس بالا بردن نوار برای پیشرفت.

این شماره سه که می سازد همه تفاوت. استفاده از کلمه “ماشه” در راه مثبت و نه راه آن است که معمولا به تصویر کشیده شده (به عنوان مثال, چه چیزی باعث که باعث می شود که مشکل).

باعث موفقیت است.

[ad_2]