بالا 3 راهنمایی برای شیر موفقیت

[ad_1]

بسیاری از مردان موفق در شیر در حالی که بسیاری دیگر شکست خورده است. تفاوت بین موفقیت و شکست است که اغلب در صورت فرد انجام این روش کار است. ذکر شده در اینجا سه نکته برای کمک به شما یکی از برندگان به عنوان کسی که موفق است. دنبال نکات زیر و شما می توانید مطمئن باشید که شما نتایج خوبی دریافت کنید!

شما می خواهید به راحتی با باز بودن به این نوع تجربه جدید. از آن خواهد شد مهم است که شما یاد بگیرند که حق تکنیک های تحریک قبل از اینکه شما این را امتحان کنید و انجام این کار به درستی. اگر شما آن را انجام دهید در این راه شما تجربه هر دو پروستات لذت و فواید و شما در شکل خوب است. در صورتی که شما آن غفلت و یا موفق به پرداخت توجه شما به احتمال زیاد روبرو بالقوه پروستات درد یا مشکلات سلامتی. اگر شما آن اشتباه را با استفاده از نوع مناسب از روان کننده و سپس شما ممکن است یک مشکل بالقوه پاره شدن مقعد یا رکتوم پوشش.

دوم, شما می خواهید می شود بسیار آرام است. این بسیار مهم است و می تواند بسیار مهم در تعیین اینکه آیا شما موفقیت یا شکست است. لازم است به این دلایل و اجازه می دهد تا شما را به طور کامل تجربه همه از مزایای. عدم انجام این کار به احتمال زیاد به این معنی که نسبت به نتایج و شما در نهایت شکست در شیر.

سوم شما باید به یاد داشته باشید برای اعمال فشار صحیح در هنگام شیر دوشی پروستات. به عنوان اگر شما تا به حال قبلی مشکلات پروستات شما تنها باید آماده به سعی کنید این نوع فعالیت پس از مشورت با پزشک خود.

به دنبال این سه تکنیک برای شیر و شما بیش از احتمال موفقیت و لذت بردن از تمام پاداش و مزایایی که شیر می تواند به شما. آنها را نادیده گرفت و به هوا فقط خوب نیست. آن را تا به شما آنها را دنبال کنید و به درو مزایای آنها را نادیده گرفت و شما به سادگی خواهد شد به احتمال زیاد نه. موفق به دنبال این راهنمایی و شیر را به احتمال زیاد باقی می ماند تنها یک رویای دور.

[ad_2]