بانک‌ها، سفارشی را برای عملیات بازار باز ارسال نکردند

[ad_1]

بانک مرکزی اعلام کرد: هیچ سفارش فروشی از طرف بانک‌ها برای اجرای عملیات بازار باز دریافت نکرد که نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.

[ad_2]

Source link