بایدن: ترامپ اقتصاد رو به رشد آمریکا را از بین بُرد

[ad_1]

نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه جنگ قدرت برای انتخابات ۲۰۲۰ اعلام کرد: ترامپ، اقتصاد رو به رشد آمریکا را از بین بُرد.

[ad_2]

Source link