با امضای فرمان اصلاحات در پلیس؛ ترامپ "فشار بر گردن" را بصورت مشروط مجاز دانست

[ad_1]

با امضای فرمان اصلاحات در پلیس؛ ترامپ "فشار بر گردن" را بصورت مشروط مجاز دانست

[ad_2]

Source link