بخشنامه بانک مرکزی درباره واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بخشنامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس منتشر شد.

در بخشی از یادداشت اینستاگرامی امروز همتی درباره این موضوع آمده بود: باتوجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکتهای دولتی و بانکها و تکمیل سهام شناور شرکتهای بورسی از ضرورت های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستاى اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهدارى بانکها، بخشنامه ای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانکها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران  بانکها در همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت است.

تصویر این بخشنامه به شرح زیر است:

[ad_2]

Source link