برایان تریسی می گوید موفقیت های قابل پیش بینی

[ad_1]

برایان تریسی شده است یک دانش آموز از موفقیت برای بیش از 40 سال است و او را مورد مطالعه و مربی هزاران دستاوردهای فوق العاده. تجزیه و تحلیل خود را نشان می دهد که موفقیت کاملا قابل پیش بینی و استدلال خود را ساده و به نقطه است.

اگر شما رفتن به آشپزخانه به طبخ یک ظرف و اولین چیزی که شما دریافت می کنید دستور العمل و شما به دنبال دستور العمل و شما کار می کنند با دستور العمل شما استاد که ظرف.

هنگامی که شما تسلط به آن و آن را چند بار شما می توانید ظرف را دوباره و دوباره و شما به یاد داشته باشید ، شما لازم نیست برای نگه داشتن رفتن به کتاب دستور غذا.

در حال حاضر اگر کسی می گوید که واقعا خوشمزه شما نمی گویند و آن را یک معجزه شبیه چیزی از افسون. نه شما فقط به دنبال اثبات شده دستور است که مشغول به کار شده بود توسط مردم قبل از شما.

و این که اساسا راز موفقیت است. اگر شما می خواهید به موفقیت در شروع یک کسب و کار و سپس شما مطالعه چه مردم آموخته اند. و همه چیز را که مردم آموخته اند که آنها نوشته شده و یا به اشتراک گذاشته شده در سمینارها و یا قرار دادن بر روی برنامه های صوتی.

من یاد گرفتم این از مردی بسیار دانا به نام بلال Cobmeyer که صرف بیش از 50 سال مطالعه و موفقیت است. او تا به حال توسعه یافته بیش از 1000 اصول موفقیت است که او مشتق شده از چیزی مانند 6,000 کتاب.

وقتی که من او را ملاقات نمود من از او پرسیدم این سوال از شما می پرسند. از تمام این هزار و اصول است که مهم ترین اصل از همه است ؟ و او گفت:, “این, ساده, استفاده از ثابت روش های موفقیت.”

یادگیری از کارشناسان دلیل این که شما هرگز زندگی می کنند به اندازه کافی بلند به آن را یاد بگیریم همه برای خودتان. بنابراین آنچه که من پیدا کردن این است که افراد موفق کسانی هستند که از دیگران یاد بگیرند که رفته قبل از آنها.

ناموفق مردم سعی می کنید به آن را به همه از بالا مانند یک آشپز برای رفتن به آشپزخانه و مصرف مواد از کمد پرتاب همه آنها را در یک کاسه و تعجب که چرا آن را نمی کند طعم و مزه خوب است.

این است که چرا 80 درصد از فروشندگان هستند و عملکرد خوبی در زیر بالقوه خود را. تنها 20 درصد از تمام پول است. این که چرا 20 درصد از کسب و کار در هر صنعت را تمام سود چرا 20 درصد از افراد حرفه ای در هر یک از خدمات ایجاد 80 درصد از پول و….

این است زیرا آنها به دنبال اثبات موفقیت اصول ثابت شده ی دستور غذاها, اثبات فرمول ثابت ترکیب و آنها فقط آنها را بارها و بارها تا زمانی که آنها را استاد. سپس آنها می توانند بیشتر و بیشتر از آنها سریع تر و سریع تر و ساده تر و آسان تر و در سطح بالاتری از کیفیت.

تکثیر از تلاش های افراد موفق برای رسیدن به مساوی یا نتایج مشابه قدیمی یونانی فرمول برای موفقیت است که هنوز به تولید نتایج فوق العاده برای هر کسی که از آن استفاده می کند.

(c) Copyright 2010 رویا را بیش از حد بزرگ LLC

[ad_2]