برنامه‌های درسی تلویزیون پنج شنبه ۲۰ شهریور

[ad_1]

 به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنج شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح  پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری

ساعت٨:٣٠ تا٩  معرفی نرم افزارهای تخصصی تمام پایه‌ها رشته صنایع چوب  

ساعت ٩ تا ٩:٣٠  مقدمه‌ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی 

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵کاربرد فناوری‌های نوین – دروس شایستگی غیرفنی 

 ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ ارتباط موثر-درس مشترک زمینه خدمات

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم 

ساعت١١:٣۵تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ( درس اول)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ تفکر و سبک  زندگی پایه هشتم ( درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع: ویژگی های دانش آموزان قرن ٢١(بخش ٢ ) از تئوری تا عمل

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١  پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم   رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۸:علوم و فنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰  درس تاریخ  ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹؛درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۹:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰؛درس علوم وفنون ادبی ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:درس هندسه ۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۳۰درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲درس ریاضی وآمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۲:۳۰درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

[ad_2]

Source link