برنامه ریزی جانشینی می تواند بدون درد: انتقال تجربه و تخصص را به نسل بعدی

[ad_1]

تحقیقات از اعضای کانادا صنعت بانکداری به ما می گوید که صاحبان کسب و کار کوچک هستند بین سنین fo 45 و 70 – در جمعیتی کوهورت. وجود دارد و تحقیقات قابل توجهی در کسب و کار ادبیات مورد انتظار بازنشستگی از افراد متعلق به نسل. تا سال 2020 آن است که حدود 50 درصد از این افراد را وارد دوران بازنشستگی. “حدود 1.9 تریلیون دلار در دارایی های کسب و کار در حال آماده کردن خود برای تغییر دست در مدت پنج سال (تا سال 2018) بزرگترین انتقال کسب و کار در کانادا کنترل ضبط” با توجه به بنیامین تل اقتصاددان در CIBC. این فرزندان صاحبان استخدام حدود دو میلیون نفر و حساب 15% کانادا-تولید ناخالص داخلی. دیگر تحقیقات از CFIB (کانادا فدراسیون از کسب و کار مستقل) در می یابد که کمتر از 11 درصد از آنها جانشینی برنامه ها و تل ادعا می کند که نزدیک به 60 درصد از صاحبان کسب و کار در سن 55 تا 64 هنوز شروع به بحث در مورد برنامه های خروج با خانواده خود و یا شرکای کسب و کار.

پس چرا برنامه ریزی جانشینی بسیار دشوار است ؟ چرا صاحبان کسب و کار وقت خود را صرف فکر کردن در مورد, و برنامه ریزی برای خود جانشینی?

برایان Weatherdon نویسنده یک عمر از ثروت و چگونه به از دست دادن آنو مالی متخصص به ما می گوید وجود یک دوجین دلیل صاحبان همین حالا آماده شدن برای خروج از کسب و کار خود را. این دلایل طیف وسیعی از شیوه زندگی آنهایی که مانند “من نمی دانم آنچه من می خواهم با خودم اگر من فروش کسب و کار من” به آنهایی که مالی مانند “من نمی تواند استطاعت به بازنشستگی من به اندازه کافی پول ندارد.” اما برایان به ما می گوید که هیچ یک از این دلایل “… نیاز به بطری و گردن فروش کسب و کار.”

یکی دیگر به طور کامل درک نشده یا اظهار داشت: دلیل ممکن است که مالک نمی داند که چگونه به انتقال تجربه و تخصص را به نسل بعدی. به عبارت دیگر آنها نمی دانند که چگونه به آماده سازی و یا توسعه یک جانشین – آیا اعضای خانواده و یا نه. برنامه ریزی جانشینی است در مورد اقدامات برای انتقال مالک به بازنشستگی و انتقال کسب و کار را به شخص دیگری. اما آن را نیز در مورد مناسب پیدا کردن جانشین کسی است که قادر خواهد بود نه تنها رهبری و مدیریت کسب و کار, اما همچنین قادر به ادامه به رشد کسب و کار سودآوری است. و آن را در مورد مالک آگاه بودن از خود و سبک کار و چگونه به بهترین استفاده از این دانش برای شناسایی و توسعه جانشین.

بروس شکارچی, نویسنده Lighthouse360کسب و کار مربی و توسعه اجرایی متخصص میسازد پنج مراحل رشد است که هر صاحب کسب و کار کوچک را تجربه به عنوان کسب و کار خود را رشد می کند و بالغ. این پنج مراحل رشد معمار, مهندس فاتح هادی و Renovator – همچنین روشن چگونه صاحب تغییرات به عنوان او حرکت را از طریق زندگی خود را کسب و کار. این آگاهی از آنچه در مرحله کسب و کار خود را در کمک می کند تا کاربر به تعیین دانش و تخصص آنها نیاز به تصویب در به جانشین خود.

پس چگونه فرزندان صاحب کسب و کار تصویب این دانش و تخصص ؟

وجود مراحل ساخت تخصص انتقال از مالک به جانشین خود.

اول – شناسایی دانش خاص و مهارت – تخصص – نیاز به رهبری و مدیریت خاص خود را کسب و کار. سپس آنها نیاز به آموزش خود را در مورد تخصص های برگزار شده توسط بالقوه خود را جانشین. شکاف در تخصص است و سپس به طور کامل شناسایی و مالک در حال حاضر می داند چه دانش نیاز به منتقل می شود و مهارت و شایستگی به توسعه قبل از جانشین آماده است به فرض گوشته مالکیت. در این مرحله صاحب شناسایی کار و سبک های ارتباطی بالقوه مالک جدید است. دانستن این تنظیمات کمک می کند تا برای شناسایی بهترین منابع و ابزار برای توسعه خود را جایگزین.

دوم – ساخت یک استراتژی ساده برای انتقال تخصص های مورد نیاز. پاسخ به چهار سوال زیر کمک خواهد کرد که صاحب ساختار مناسب استراتژی است.

  • چه دانش نیاز به منتقل می شود?
  • چه فرایند است که بهترین راه حل برای یادگیری سبک بالقوه جانشین?
  • که انتقال دانش از روش های استفاده می شود?
  • چه زمان برای اجرای?

سوم – طراحی فرایند انتقال دانش. این مهم شامل پتانسیل جانشین در این مرحله است. مالک و جانشین ارزیابی سطح کنونی از تجربه و تخصص در برابر آنچه که در آینده سطح نیاز به. سپس آنها طرح یک برنامه ریزی دقیق – شبیه به یک طرح پروژه – کامل با مراحل اقدام قاب زمان و پاسخگویی.

فرایند پیچیده است اما می توان آن را به چالش کشیدن و مصرف قابل توجهی از زمان و انرژی است. اما وجود دارد بسیاری از کارشناس منابع در دسترس برای فرزندان صاحبان کسب و کار برای کمک به آنها را ساخت و پیاده سازی موفق گذار.

برنامه ریزی جانشینی است که در مورد مدیریت تغییر. آن را در مورد ایجاد یک محیط برای تولید نسل بعدی صاحب کسب و کار – برای نگه داشتن بر روی تخصص ساکن در کسب و کار و موقعیت کسب و کار برای آینده است. این نیاز نمی تواند دردناک باشد.

[ad_2]