برنامه ریزی – حتی یک فرد عملیات نیاز به برنامه ریزی جانشینی

[ad_1]

برنامه ریزی جانشینی است که به طور معمول به عنوان یک مدیر اجرایی در سطح موضوع برای کسب و کارهای بزرگ–چه کسی موفق خواهد شد که به عنوان مردم ترک شرکت به هر دلیلی. اما ساخت برنامه برای چه اتفاق خواهد افتاد اگر چیزی اتفاق می افتد به شما به همان اندازه مهم است زمانی که شما در حال رانندگی نیروی – و شاید تنها نیروی – پشت خود را کوچک شرکت.

شما سخت کار کرده ام شاید تمام زندگی خود را به ساخت کسب و کار شما و شما نمی خواهید به آن را ببینید فرو ریختن هنگامی که شما می میرند. شما همچنین نیاز به فکر می کنم در مورد آنچه اتفاق می افتد به شما مشتریان و کارکنان اگر شما از کار افتاده و یا تصمیم به بازنشسته.

اگر شما به عنوان مالک انحصاری بدون اینکه دیگر مفاد این شرکت وجود ندارد و دارایی های خود را تبدیل به بخشی از املاک شخصی خود را. در مورد همکاری یا شرکت می تواند زنده ماندن و به اشتراک گذاری خود را تبدیل به بخشی از املاک خود را اما کسی که نیاز به گام تا و بیش از و شما باید در تصمیم گیری که در آن خواهد بود و چگونه این اتفاق خواهد افتاد. شما می خواهید را به مطمئن شوید که هر کس طول می کشد بیش از فقط درایو این شرکت به زمین. این یک ایده خوب برای داماد که فرد جلوتر از زمان به مرحله به آن موقعیت; اجازه ندهید که او و یا او پرتاب می شود به ضرب المثلی عمیق پایان از استخر بدون دانستن چگونه به شنا.

شما همچنین ممکن است بخواهید برای ایجاد یک زندگی اعتماد به نگه داشتن کسب و کار خود و خروج از انحصار زمانی که شما می میرند. صحبت کردن با یک وکیل املاک و برنامه ریزی برای پیدا کردن بهترین راه برای انجام این کار است.

یکی دیگر از توجه مهم است آنچه در آن معنی به مشتریان خود را اگر شما به طور ناگهانی قادر به کار به هر دلیلی. شما می خواهید را به مطمئن شوید که مشتریان خود را از مراقبت هستند بنابراین مطمئن شوید که کسی–یک مرد متاهل نسبی یا اعتماد کاردانی شما به عنوان حسابدار یا وکیل–می داند کجا و چگونه فایل های خود را در حال راه اندازی و نحوه دسترسی به آنها به طوری که اسناد و اطلاعات قابل بازیابی می باشد و مشتریان اطلاع داده می شود. اگر شما در اختیار مشتریان خود را’ ملک-آیا ملموس یا فکری–یک طرح در محل پس از آن می تواند بازگشت و یا بیش از تبدیل به شخص دیگری خواهد شد که به ارائه خدمات شما انجام شده است.

هر چند این ممکن است اتفاق می افتد اغلب اگر شما یک کسب و کار کوچک به عملیات کسب و کار شما ممکن است یک مشتری مطرح کردن موضوع برنامه ریزی جانشینی به خصوص اگر شما در حال ارائه یک انتقادی خدمات پشتیبانی. آماده برای پاسخ به سوالات و قرار دادن ذهن مشتریان خود را در سهولت با اجازه دادن به آنها را می دانیم که شما باید در نظر گرفته شود ممکن است تمام eventualities گرفته اند و مراحل برای محافظت از آنها.

[ad_2]