بن سلمان چگونه در یک شب سرنوشت ساز، دست به مجموعه ای از تسویه حساب‌های باورنکردنی زد؟

[ad_1]

شورای بیعت به عنوان مکانیزمی برای انتقال قدرت از یک پادشاه به پادشاهی دیگر در عربستان سعودی در نظر گرفته شده بود، اما این مکانیزم در سال 2017 اجرایی نشد. اکنون محمد بن سلمان که در چارچوبی خارج از این مکانیزم روی کار آمد، می خواهد مخالفان خود را کنار بزند.

[ad_2]

Source link