به دست آوردن کنترل سیاسی: آیا دموکرات ها با استفاده از یک استراتژی موفق?

[ad_1]

تحت شرایط عادی زمانی که هر رئیس جمهور می تواند لاف زدن در مورد کیفیت از اقتصاد آمریکا او در نظر گرفته بود, یک اتفاق س – دربرای اینکه مجددا انتخاب! اما به عنوان بسیاری متوجه این چیزی طبیعی است ، از سوی دیگر زمانی که یک وقت چنین کم مطلوب رأی به عنوان رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن شما ممکن است فکر می کنم آن را آسان برای به دست آوردن کنترل از کاخ سفید است. اما یک بار دیگر ما در حال رفتن را از طریق یک بازی بسیار غیر معمول دوره از زمان است. در حالی که ما ممکن است انتظار می رود آقای مغلوب ساختن پیشی جستن به ادامه مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد در سال 2020 به عنوان او طول خود با حضور در تظاهرات با استفاده از تعداد زیادی از شعارهای ساخت متعدد ادعا اغلب القای ترس سرزنش مهاجران و غیره از آن است که به مراتب کمتر خاص دقیقا چه ممکن است حزب دموکرات طرح/ استراتژی برای شکست دادن این رئیس جمهور در حالی که به طور همزمان به دست آوردن کنترل مجلس سنای ایالات متحده و حفظ اکثریت خود را در مجلس نمایندگان. با که در ذهن این مقاله تلاش خواهد کرد به طور خلاصه, در نظر, بررسی, بررسی و بحث در مورد برخی از گزینه های خود را.

1. تمرکز بر مغلوب ساختن پیشی جستن: اگر چه اکثر نظر سنجی ها نشان می دهد پتانسیل رای دهندگان مخالفت بسیاری از آقای مغلوب ساختن پیشی جستن از سیاست های, اقدامات و بلاغت و غیره, و, وجود, ادامه, به, بی اعتمادی بر اساس متعدد گزارش فعالیت های مبارزات انتخاباتی خود و کسانی که در اطراف او (به عنوان به خوبی به عنوان دیگر پتانسیل رسوایی) قدرت و وفاداری رئیس جمهور هسته حامی/ پایه و همچنین به عنوان طرح از کالج انتخاباتی باعث می شود آن را نامشخص اگر یکی می تواند انتخاب شود به سادگی با مخالفت یک مناظره به خصوص با مزایای بیشتر امتیازهای باید در مبارزه!

2. خارج مترقی یکدیگر: تا چه حد به سیاسی چپ رای دهندگان می خواهند دموکرات ها به حرکت می کند ؟ خواهد نامزدی, کسی, گرفته, دور چپ – از – مرکز راندن رای دهندگان مستقل و متوسط بیشتر افراد ؟ نمی خواهد این کار را آسان برای مغلوب ساختن پیشی جستن که بدون شک استفاده از شعارهای منفی و شعار و تاکتیک ترساندن برای متقاعد کردن رای دهندگان این آنها باید ترس به رای دادن برای آنها ؟

3. حفظ مترقی رای دهندگان: زمانی که هیلاری کلینتون نامزد دریافت جایزه بود, بسیاری از برنی ساندرز’ حامیان سرسخت ترین یا نه, رای, رای گیری برای یکی از جزئی نامزد یا رای خود را برای دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن! اگر Sanders, نمی, نامزدی, را, ما می بینیم این دوباره ؟ که نامزد یا نامزدها ممکن است جذاب به این افراد در حالی که جذاب به متوسط بیشتر مردم ،

4. زنان رای دهندگان: چگونه ممکن است زنان در واکنش به لفاظی از این رئیس جمهور و آشکار ضد انتخاب سیاست ها و ایده ها ؟ آیا بهتر از معمول مردم در انتخابات? چگونه می توانید دموکرات جذب رای دهندگان این بدون در نظر گرفتن آنها مسلم و اجتناب از بودن یک مسئله در پارتی/ کمپین ؟

5. اقلیت: خواهد حرف از نفرت و سرزنش را اقلیت را در تعداد بیشتری از حد معمول و یا خواهد آن را جذب و الهام بخش مردم خانم کلینتون با اشاره به به عنوان Deplorablesبرای رفتن پای صندوق های رای?

6. سن: چگونه یک عامل خواهد سنی شود ؟ پس از 3 از پیشرو (در انتخابات), دموکراتیک نامزدها در حدود 70 و یا به عنوان رئيس جمهور تهمت را سن یک عامل ؟ آیا رای دهندگان می خواهند کسی جوان باشد ؟ کسی که کمتر شناخته شده با وضعیت موجود یا جوان باید بیشتر درخواست تجدید نظر ؟

7. چه طرح – چه آنها نشان?: آیا رای دهندگان می خواهید به شنیدن مختلف دید که آدرس نیازهای برداشت های, اولویت های, و, مربوطه و پایدار ؟ چگونه می شود آنها تعادل نیاز به توجه به تغییر آب و هوا, مسائل, در حالی که نشان دادن یک راه بهتر به آدرس اقتصادی و شغلی و سلامت نیازهای مراقبت از ما شهروندان ؟

8. مراقبت های بهداشتی: است مدیکر برای همهتوسل به رای دهندگان بالقوه خواهد شد و یا آنها را بترساند دور به دلیل ناشناخته مانند هزینه های, چگونه آن را ممکن است کار ،

9. به دست آوردن کنترل کنگره: مگر اینکه/ تا زمانی که دموکرات ها همچنین کنترل هر دو مجلس کنگره چگونه خواهد همه چیز واقعا تغییر برای بهتر ؟ این کار نیاز به یک منطقه توسط منطقه, دولت, توسط دولت, نبرد با ایده ها و راه حل های عملی برای بازگرداندن بسیاری از تهدید آمریکا حداقل تضمین های قانون اساسی مانند آزادی و عدالت و آزادی برای همه!

هیچ سوال آسان به این موضوع است. متعادل کردن سیاست حس مشترک و همدلی خواهد بود یک ضرورت به انجام این کار!

[ad_2]