تجلی ایده آل ما حرفه ای با قانون جاذبه

[ad_1]

ما حرفه ای است که یکی از مهم ترین مناطق از زندگی ما است. بسیاری از ما صرف مقدار زیادی از زمان ما در محل کار و این بسیار مهم است برای ما برای انجام این کار است که ما واقعا لذت بردن از. بسیاری از ما امروز خوشحال هستند با این کار ما انجام می دهند و ما برای پیدا کردن آن بسیار سخت از خواب بیدار هر روز صبح برای رفتن به محل کار. با این حال ما همچنان به انجام این کار ما در حال انجام به دلیل درآمد ما در پایان هر ماه.

هنگامی که ما انجام یک کار است که ما دیگر مانند ما انجام نمی شود و در بهترین ما و ما بهره وری کاهش می یابد و این به نوبه خود باعث می شود بسیاری از استرس به عنوان یک نتیجه از آن بسیاری از مشکلات دیگر محصول در زندگی ما است. این نباید این گونه باشد. همه ما باید انجام چیزهایی که ما واقعا لذت بردن از. هنگامی که ما خوشحال به انجام این کار ما به معنای ما منتشر می کنند و ارتعاشات مثبت و ما تمایل به جذب بیشتر و بیشتر چیزهای مثبت به زندگی ما. انجام یک کار ما عشق است و بنابراین بیشترین اهمیت را برای ما به زندگی شادتر و بیشتر برآورده کند.

ما می توانیم با استفاده از قانون جاذبه به فاش کردن ایده آل های ما حرفه ای در زندگی ما است. با توجه به قانون جاذبه ما را به زندگی ما جذب هر چه ما به ما انرژی توجه و تمرکز به چه می خواستم و یا ناخواسته. اگر ما می خواهیم به عمد جذب ایده آل ما حرفه ای ما به دنبال سه مرحله است.

وضوح اولین گام برای جاذبه های عمدی. اگر ما می خواهیم برای جذب ایده آل ما حرفه ای آن بسیار مهم است برای ما برای تبدیل شدن به بسیار روشنی در مورد آنچه ما واقعا می خواهید در یک شغل ایده آل. بسیاری از زمان آن را بسیار دشوار است به دانستن دقیقا آنچه ما می خواهیم در یک شغلی ایده آل. یکی از بهترین راه برای تبدیل شدن به روشن است که برای ایجاد یک لیست از چیزهایی که ما نمی مانند در ما موجود و یا شغل قبلی. بیشتر چیزهایی که ما را در لیست ما این واضح تر ما تبدیل شده است. ما را مجبور به تمرکز بر آنچه ما نمی خواهیم برای جذب اما فقط بررسی به طور خلاصه آنچه که ما نمی خواهیم. هنگامی که ما ساخته شده یک لیست از حدود 40 تا 50 چیزهایی که ما نمی خواهم در کار ما ادامه با ساخت لیست از چیزهایی که ما نمی خواهیم در کار ایده آل. چیزهایی که ما می خواهم در حال مخالف دقیق از چیزهایی که ما نمی خواهیم. برای مثال من نمی خواهم یک کار که در آن من نیست و استفاده کامل از استعداد را جایگزین من می خواهم یک کار که در آن من را به استفاده کامل از استعدادها و خصوصیات; من نمی خواهم یک کار است که به دور از خانه من خواهد بود به جای من می خواهم یک کار است که در نزدیکی خانه من.

مرحله دوم به عمد جذب ایده آل ما حرفه ای است که به منظور بالا بردن لرزش ما. ما باید همیشه به یاد داشته باشید که ما چه می خواهیم اما ما آنچه را که ما ارتعاش. بنابراین ما باید تبدیل به یک “ارتعاشی بازی” به آنچه که ما می خواهم به منظور جلب چیزی که ما واقعا تمایل در ما شغلی ایده آل. یکی از راه های بالا بردن لرزش ما را به عمل به عنوان اگر ما در حال حاضر کار است که ما واقعا تمایل و شروع به تجربه ما چگونه خواهد بود احساس اگر ما در حال حاضر در حال انجام است که کار چگونه شاد ما احساس با تعامل با همکاران ما و چقدر خوشحال و هیجان زده ما خواهد بود رفتن به کار هر روز. ما همچنین می توانید با استفاده از تصدیق و یا استفاده از عباراتی مانند “من در روند جذب ایده آل من کار که در آن من بسیار خوشحال هستم انجام آنچه که من دوست دارم و جایی که من هستم غنی پاداش برای خدمات من …” به منظور بالا بردن لرزش ما را به خود جلب آنچه مورد نظر ما در ایده آل های ما حرفه ای است. ما همچنین می توانید با استفاده از تجسم و خودمان را انجام آنچه که ما می خواهم به انجام در ما کار ایده آل ما می توانیم خودمان را با خوشحالی صحبت کردن با مشتریان کار در ما میز و غیره.

مرحله سوم به صورت عمدی از جاذبه های است که اجازه می دهد تا ایده آل های ما حرفه ای به آشکار در زندگی ما است. اجازه می دهد عدم وجود شک و تردید و ترس. اگر ما یک تمایل قوی برای جذب ایده آل ما اما در همان زمان ما باید قوی و تردید ما هرگز قادر به جذب آنچه ما می خواهید چون ما خواهد شد ارسال سیگنال های مختلط در جهان است. اگر, از سوی دیگر, ما یک تمایل قوی و برخی از شک و تردید ما را جذب ایده آل ما, اما آن را کمی طولانی تر است. اگر ما می خواهیم به سرعت در حال آشکار ایده آل ما و حرفه ما باید به یک تمایل قوی بدون شک در همه.

همه ما سزاوار به انجام این کار است که ما را از بزرگترین شادی و تحقق است. بهترین توصیه های ما می توانید به دنبال این است که از کنفوسیوس که گفت: “انتخاب یک شغل شما را دوست دارم و شما هرگز مجبور به کار در یک روز در زندگی شما.” اگر ما خوشحال به انجام این کار ما در حال انجام بهترین کاری که ما می توانید انجام دهید این است که به استفاده از قانون جاذبه برای جذب بهتر و بیشتر انجام کار است. به عنوان جانی کارسون گفت: “هرگز در ادامه کار شما لذت بردن نیست. اگر شما خوشحال هستند در آنچه شما انجام می دهند شما را مانند خودتان به شما آرامش درونی. و اگر شما که همراه با سلامت جسمی شما خواهد بود موفقیت بیشتری از شما احتمالا می تواند تصور است. ”

[ad_2]