ترافیک سنگین در ۱۰ بزرگراه شهر تهران

[ad_1]

بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از سردار جنگل، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از اباذر، بزرگراه هاشمی رفسنجانی درمسیر غرب به شرق از اشرفی اصفهانی، مسیر جنوب به شمال بزرگراه چمران در مقطع حکیم تا همت، آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان و مسیر جنوب به شمال نواب از پل قزوین دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

[ad_2]

Source link