تصاویر جدید از غلامرضا منصوری

[ad_1]

غلامرضا منصوری (درگذشته ۳۰ خرداد ۱۳۹۹) قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات ، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.

[ad_2]

Source link