تصدیق در مقابل اظهارات وجود دارد تفاوت در قانون جاذبه?

[ad_1]

شما آن را شنیده اید بارها و بارها. می گویند اظهارات مثبت خود را هر روز و به شما خواهد شد/آیا/آیا هر آنچه در آن است که شما می خواهید. بنابراین ما شروع به گفتن چیزهایی مثل “من حساب بانکی در حال بزرگتر شدن است هر روز”, “من می خواهم برای دیدار با من شریک زندگی” و یا “کسب و کار من است یک موفقیت بزرگ”. به ما می گویند این کلمات و صدای کمی سرخی و زمزمه در گوش ما. “کی ؟” یا “نه”. آنچه ما نیست تحقق است که با گفتن تصدیق ما در حال نگه داشتن آنچه ما می خواهیم در آینده به طور مستمر تکرار “من هستم…” ، بنابراین پس از آن ما می گویند خوب اگر من می گویند من تصدیق در زمان حال. “کسب و کار من است در حال رشد روزمره”. بهتر است اما هنوز هم چیزی از دست رفته است. مالکیت. و آن این است که در آن اعلامیه ها را به بازی می آیند.

من در دیکشنری برای پیدا کردن تفاوت بین تصدیق و اظهارات پس از من در حال حاضر خود من راه تشخیص بین این دو است.

برای تصدیق به معنی “دولت مثبت تایید”.

اعلام شده است به “شناخته شده و رسمی به طور رسمی به آشکار”

در حال حاضر در نگاه اول آنها ممکن است به نظر می رسد قابل تعویض. منظورم این است که اگر من و گفت “کسب و کار من است یک موفقیت بزرگ” من به بیان این مثبت و نیست من هم ساخت آن را رسمی? نه واقعا. تفاوت در اینجا و به همین دلیل بسیاری از مردم نا امید زمانی که آنها نمی دیدن نتایج با تصدیق بسیار ظریف و در عین حال قدرتمند است. هنگامی که شما تصدیق, شما در حال بیان چیزی در مثبت چند بار در آینده (که همیشه در آینده باقی می ماند اما ما به بحث در مورد که بعد از آن) اما زمانی که شما اعلام, شما در حال داشتن آن در حال حاضر. شما در حال آمدن از یک محل به عنوان مخالف به تلاش برای رسیدن به جایی. بیایید نگاهی دقیق تر به تفاوت و چگونه به آنها اعمال می شود به قانون جاذبه و عمدی ایجاد شده است.

تصدیق اظهارات که در حال تلاش به شما از شما از یک مکان به مکان دیگر. در “واقعی” جهان که در واقع چیزی است که شما در حال تلاش برای رسیدن به آن نیست ؟ اما در ارتعاشی جهان است که در زمینه زمان که ما در حال ایجاد, شما در حال تجربه مقاومت تا به امروز. این عمل به عنوان یک مانع در راه گرفتن/تجربه آنچه شما می خواهید. اگر شما دولت خود را از اظهارات مثبت به عنوان یک فرایند “من غنی تر روزمره” این نرم آن را یک بیت به عنوان آن را بسیار آسان تر برای بسیاری از مردم برای دیدن آن به عنوان یک فرایند پس از آن فقط دولت است که آنها “هستند”. این است که هنوز هم با این حال روند گرفتن از یک مکان به مکان دیگر و شما هنوز تجسم آن چیزی که مورد نظر شما. ما می توانیم در این نگاه بیشتر از نزدیک با دیدن پر انرژی تفاوت در اظهارات.

هنگامی که شما اعلام چیزی است که شما در حال بیان به جهان (و همچنین خود را – که بسیار توانمند سازی) که شما در حال حاضر این چیزی/کسی آنچه شما می خواهید. من که هستم. هنگامی که شما از یک محل که شما تجسم تمام ویژگی های و ویژگی های آن در حال حاضر از یک ارتعاشی نظر و در نتیجه تبدیل شدن به تراز وسط قرار دارد با آن. این همه اتفاق می افتد قبل از آن است که در واقع در خود واقعیت فیزیکی. سپس آن را باید به شما آمده است. شما دولت خود را اعلان در زمان حال در فرم I AM اظهارات. من ثروت است. من عشق هستم. من زیبایی. من موفقیت است. شما می توانید تفاوت را احساس کنید از “من ثروتمند است؟”. به نظر می رسد بسیار ظریف در جمله بندی و در عین حال دارای یک انرژی تمایز است.

هنگامی که شما اعلام چیزی است که شما در حال ساخت یک بیانیه از محل بودن – شما در حال حاضر وجود دارد. شما می توانید تصور کنید و احساس می کنید آنچه در آن می خواهم به این فرد شما می خواهم به من. چگونه عمل کنم و احساس می کنم اگر من یک فرد که در حال حاضر ثروتمند بود و یا یک صاحب کسب و کار موفق و یا یک شریک بزرگ? هنگامی که شما می توانید تبدیل شدن به این فرد (ما همه شنیده ایم اقدام به عنوان اگر…) در حال حاضر شما شروع به دیدن شواهد آن را در زندگی خود را در یک دوره کوتاه از زمان با عمل مطابق.

وجود دارد یک فرمول فوق العاده است که من شنیده ام به تازگی است که کمک خواهد کرد که نمونه این:

بود-فکر می کنم-صحبت-قانون-دریافت

برای اولین بار شما را تبدیل به فرد در حال حاضر با داشتن آنچه در آن است که شما می خواهید. هنگامی که شما می توانید احساس می کنید آنچه در آن است مانند آن شروع خواهد شد تحت تاثیر افکار خود را در طول روز. به عنوان عمدی سازندگان می دانم که افکار خود را حمل انرژی است که جذب به شما که در آن شما فکر می کنم در مورد بیشتر است. سپس به عنوان شما فکر می کنم افکار یک فرد در حال حاضر با داشتن این گفتار خود را به نوبه خود در همسویی با افکار خود را. این طول می کشد کمی تمرین و بسیاری از خود آگاهی اما به زودی آن را تبدیل به طبیعت دوم. شما شروع خواهد شد توجه بیشتر خود را به صحبت کردن با خود را به عنوان به خوبی به عنوان بازی گاه به گاه مکالمات شما را با دوستان و حتی غریبه ها. وقتی کسی می پرسد: “حال شما چطور است”…شما در حال حاضر فکر می کنم دو بار قبل از پاسخ دادن به عنوان شما در حال حاضر درک قدرت واقعی در پشت کلمات من….

به عنوان افکار و گفتار شروع به تغییر خواهد شد تا اقدامات خود را. به شما خواهد شد با الهام گرفتن این اقدامات حرکت خواهد کرد که شما را به دیدن نتایج شما می خواهید. اقدامات هستند و تنها وسیله نقلیه است که در آن شما می توانید دریافت خواهید کرد. برای مثال شما تمایل به واقعا غنی اما گذشته خود را به شما نشان می دهد تمام شواهد خلاف. بنابراین شما شروع به “بود” کسی که غنی است. شما تصور کنید آنچه شما می توانید با پول انجام دهد, چگونه آن را احساس به تمام بدهی های خود را پرداخت می شود, شما می توانید شروع به برنامه ریزی که در آن شما می خواهم به تعطیلات ، سپس شما شروع به فکر کردن افکار در طول روز با توجه, چگونه غنی شما در حال حاضر. شما یک ماشین دوست داشتنی جایی برای زندگی, مواد غذایی, همیشه زمانی که شما گرسنه هستند ، بعد از آن شما شروع به گفتن چیزهایی که به مردم مانند “من را انتخاب کنید برای خرید این شرکت” به عنوان “من می توانم آن را ندارند”. چند هفته بعد شما تصمیم به حضور در جمع خانواده است که شما را دعوت شدند. جمع های خانوادگی که هرگز از خود چیزی اما این زمان شما احساس می کنید نیاز به رفتن. شما پیدا کردن که شما در مورد به ارث 50.000 دلار از یکی از بستگان که به تازگی به تصویب رسید. از آنجا که شما در حال حاضر شده است در تراز با “غنی” شما اجازه می دهد این را به تجربه خود را. ببینید که چگونه آن را همه با هم می آید?

پس, چگونه برای شروع ساخت اعلامیه برای شما کار می کنند?

1) شروع به ساخت یک لیست از من اظهارات همه چیز مورد نظر شما برای خودتان. این می تواند یک راه بودن این نوع از شخص شما می خواهم به تجربه یا فیزیکی چیزهایی که شما می خواهم به فاش کردن.

2) تکرار خود من اظهارات هر روز (قوام بسیار مهم است) و در طول روز به عنوان شما به یاد داشته باشید. من پیدا کرده اند آن را بسیار مفید به فقط به خودم گفتم “من صلح” زمانی که من خودم تا حدودی وضعیت بالقوه استرس زا. شما می توانید فورا احساس پر انرژی تغییر به عنوان شما را به خودتان یادآوری شما را وادار به تصمیم می گیرید چگونه شما واکنش نشان می دهند/تجربه زندگی خود را.

3) صرف برخی از زمان هر روز تصور یا تجسم شما در حال حاضر آن شخص است. بیشتر جزئیات غنی شما می توانید اضافه کردن به این قوی تر لرزش شما در حال ارسال کردن به جهان است که شما در حال حاضر آن را تجسم و به همین دلیل آن را خود.

[ad_2]