تفاوت بین موفقیت و شادی

[ad_1]

همه بیش از حد اغلب ما می شنویم کسی می خواهید با ما باشید و برخی از مردمی واقعا آرزو می کنم که آنها نمی't; اما آیا شما می دانید چرا ؟ خوب این واقعا ساده است کسی که حاضر به از دست دادن یا گرفتن جایگاه دوم یک برنده واقعی است. آنها نمی خواهد شکست را قبول خواهد شد و نه آنها تصور هر چیزی اما در وهله اول. آنها مایل باشید احمقانه است چرا که اگر چه شانس خوب است که همیشه به خوبی آنها تکیه بر غرایز خود را در پرورش استعدادها و توانایی های شانس نیست.

شانس در واقع یک چیز فوق العاده است و هر کسی می تواند عاقلانه به همه آنها می توانید دریافت کنید. اما زمانی که شما می خواهید کسی موفق است که واقعا کار سخت به آن را به اتفاق می افتد, آن را تقریبا به عنوان اگر شما می گویند که هر گونه موفقیت آنها داشته است ، من همیشه آرزو می کنم کسانی که فروغ این زمینه با گذشته و حال و آینده آشکار موفقیت در تلاش های خود را; من آرزو می کنم آنها: ادامه موفقیت!

هنگامی که شما می خواهید کسی که ادامه موفقیت شما در اذعان به این چیزها. هنگامی که شما برای آنها آرزوی موفقیت می خواهم آن گفت: هر گونه موفقیت آنها ممکن است زمانی که به سادگی با توجه به شانس ؟ اما این است که واقعا عادلانه است; آنها به سادگی خوش شانس ؟ در آرزوی آنها شانس شما در واقع یادآوری میکند که آنها فقط خوش شانس است که آنها نیاز به شانس موفق باشد.

در حال حاضر, من قطعا می دانم که بدجور بسیاری از افراد موفق شاید این محافل سفر کنم اما من باور نمی کنم تنها یکی از آنها نیاز دارد شانس خود را در گذشته و حال و یا آینده است. یک فرد عاقل تر کاش ایشان در ادامه موفقیت های بعدی زمان به دلیل مایلند کسی شانس کمی توهین آمیز و کاملا رک و پوست کنده. در نظر بگیرید این همه در سال 2006.

[ad_2]