تلاش بیش از حد سخت است که دلیل واقعی برای عدم موفقیت

[ad_1]

آیا هدف برای نتایج بیش از نتایج

من می خواهم به شما را در یک سفر در یک موضوع به من اعتماد به قلب خود آن را به عنوان معدن. آنچه من با اشاره به? تلاش بیش از حد سخت است. اولا بیایید شروع با بررسی رابطه خود را با این موضوع است. آیا شما آگاه باشید از تلاش بیش از حد سخت که آیا آن را در خود: روابط حرفه ای, بهداشت و یا در غیر این صورت ؟ شما چه باور است که علت آن ؟ من به شما بینش به تجربه من از طریق اخیر مجله مطلب در زیر کلیک کنید. گاهی اوقات تلاش سخت کار کرده است و در عین حال بیشتر از آن نه به دلیل تلاش مورد نیاز برای حفظ آن است. برای مثال در روابط می تواند طاقت فرسا و تلاش تمام وقت. این چیزی است که تجربه کرده اید قبل از ؟ شاید شما ساخت هر تلاش به جای اجازه دادن به رابطه با اجرای آن ، به هر صورت ممکن است زمینه ای تنش وادار به چیزهایی اتفاق می افتد که می تواند منجر به یک رابطه ناسالم.

اگر ما سعی کنید بیش از حد سخت به جلو در حرفه ما انرژی ما صرف ممکن است همان چیزی که ما عقب نگه. چگونه می تواند ما را به مبارزه کمتر بدون افت تمایل ما برای موفقیت ؟ برای مثال, من لذت بردن از کار سخت است چرا که آن را به من می دهد یک حس از هدف و معنا. من عاشق نوشتن, صحبت کردن و مشتریان مربیگری در همه چیز مربوط به: بهبود رشد شخصی و خود آگاهی است. چگونه در مورد شما ؟ چگونه می توانم به شما در پیدا کردن معنی و هدف در زندگی خود را? شما باید انتظارات خود را چگونه کار توسط دیگران دیده می شود? برای مثال شما ممکن است لذت بردن از خلاق بودن چه از طریق هنر و یا موسیقی است. گاهی اوقات کار خود را اذعان نمی کند و در شیوه ای که شما پیش بینی. این سخت است برای قبول و بنابراین ما سعی می کنید سخت تر امیدوار بعدی ما خلاق تلاش خواهد رسید. اما موفقیت این است که به ندرت به دست آورد در این راه از آنجا که ما تمایل به دیگران لطفا به جای ساختمان در موفقیت ما است. ما در حال گوش دادن به هدایت درونی ما اما با تکیه بر تأثیرات خارجی به دیکته ما به بار آورده است.

به شما به عنوان خوانده شده از طریق مجله من مطلب زیر توجه داشته باشید که چگونه من عمدا سوال بپرسید برای رسیدن به قلب از موضوع است. کلید این است که به تمرکز بر روی یک منطقه از زندگی خود را در هنگام انجام خود اکتشاف و بررسی آن عینی است. آن نیاز به سوريه را از این وضعیت با یک ذهن باز. سپس آن را تبدیل به آشکار است که در آن شما نیاز به اقدام یا نه. هنگامی که شما به پایان خواندن این مقاله دعوت می کنم شما را به نوشتن در مجله یا دفتر خاطرات راه های که در آن شما در حال تلاش بیش از حد سخت در مناطق زندگی خود را. ممکن است در ابتدا دشوار است اما باز باقی می ماند به شما به عنوان کشف آن از آنجا که ممکن است سرنخ حیاتی شما نیاز به یادگیری است.

بررسی من باور محدود کننده

من تلاش بیش از حد سخت برای موفقیت ؟ چه علت از تلاش بیش از حد سخت ؟

تا زمانی که من می توانید به یاد داشته باشید من تا به حال یک تمایل قوی برای موفقیت این که آیا آن را مربوط به زندگی حرفه ای من و یا شرایط زندگی. من لذت می برد کار سخت که ممکن است نسبت به رابطه من با پدر من که منتقل ایده که هیچ چیز من بود تا کنون به اندازه کافی خوب. بنابراین در سطح ناخودآگاه من تا به حال به کار سخت تر از اکثر مردم برای رسیدن به همان سطح از موفقیت است. بسته به این بود که حس کمال و هل دادن خودم به افراط و, آیا آن را از طریق ورزش در روابط من و یا حرفه ای. من آگاه بود منتقد درونی اصرار من برای انجام بهتر. هزینه از تلاش بیش از حد سخت به معنای سقوط کوتاه از انتظارات من یعنی ناامیدی و خشم و نا امیدی. من توجیه آن توسط خودم قانع کننده است که من تا به حال قرار داده و در این کار سخت رو من باید حق را به موفقیت. باور خود محدود: کار سخت است و نه یک پیش بینی یا پیش ماده برای موفقیت. وجود دارد من می خواستم به رها کردن و در عین حال من این مشکل است زیرا اگر من ترک که کنترل زندگی من ؟ جهان ؟ خدا ؟ شخص دیگری ؟ این پرسش که سیل ذهن من به عنوان من سعی می کنم به حس چقدر تلاش آن نیاز به رسیدن به اهداف من است.

در سال های اخیر نیاز به تلاش سخت بهبود یافته است. آن درگیر هنر ‘اجازه می دهد’ به جای وادار کردن چیزهایی اتفاق می افتد. زمانی که من نیروی زندگی اتفاق می افتد, آن را به ندرت با این نسخهها کار به عنوان برنامه ریزی شده و من سرخورده تبدیل. زمانی که من می آیند از یک مکان از عشق و ایمان و اعتماد من هنوز هم می تواند کار سخت با کمتر از انتظارات نتیجه مورد نظر. این است که من نمی خواهید به موفقیت با این حال من آموخته اند به اجازه رفتن از ثابت نتایج به دلیل زندگی ممکن است بهتر برنامه. پس چگونه می تواند من تغییر رابطه از تلاش بیش از حد سخت ؟ چه علت از وادار کردن چیزهایی که اتفاق می افتد ؟ اولا من می توانند یاد بگیرند که جدا از نتایج مورد نظر در مورد یک پروژه یک هدف و یا یک رابطه است. من هنوز هم سرمایه گذاری خودم از صمیم قلب و نشان می دهد تا تجسم من عمیق ترین نفس اما من تعلیق انتظارات من از چه چیزهایی باید گشوده است. شاید علت مجبور چیز اتفاق می افتد در من است باور محدود کننده است که من باید برای انجام تمام کار می کنند در غیر این صورت من نمی آنچه من می خواهم. این پیام منتقل پدر من است که من به عنوان حقیقت. من معتقد بودم اگر چیزی از من تا به حال به اندازه کافی خوب من باید به کار سخت به آن را تشکیل می دهند. اما کار سخت تر خواهد شد و نه اطمینان من موفقیت اگر نیت من نیست در جای مناسب. اگر من فاقد برخی از راه همه کار سخت به هدر خواهد رفت اگر من احساس می کنم سزاوار. مهم این است که برای کار موثر و reframe ارتباط من دریافت و شایسته است. زمانی که من اجازه رفتن از ثابت نتایج و خودم را به طور کامل به انجام همه چیز من تا به حال نیاز به نشان می دهد تا در زمان خود.

[ad_2]