تماشا کنید: کابوس ترانزیتی ۲۰۳۰ / ایران چگونه درحال حذف شدن از ترانزیت کالای منطقه‌ای است؟

[ad_1]

روند معادلات ترانزیت کالا در منطقه نشان می‌دهد ایران تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل از این عرصه حذف می‌شود.

[ad_2]

Source link