جانشینی قانون در اسرائیل – ارث در قانون

[ad_1]

اکثر مردم ترجیح می دهند به ساکن در مورد این موضوع اما واقعیت این است که زندگی گذرا است. پس از مرگ یک فرد از سرنوشت اموال خود باید تصمیم گرفت. میراث جهانی عمل انتقال املاک و همچنین حقوق تعهدات و بدهی و حتی عناوین.

اما اگر چه این عمل به خودی خود به نظر می رسد در برخی از فرم ها در همه فرهنگ ها و قوانین ارث به موضوع صلاحیت این دادگاه ها که در آن مرحوم (مرحوم) درگذشت یا متعلق به اموال در زمان خود و یا مرگ.

ارث در اسرائیل اداره می شود جانشینی قانون 1965 (‘جانشینی قانون’). اسرائیل به دادگاه صلاحیت بیش از املاک و از هر کسی که در زمان خود و یا مرگ او شد یکی از ساکنان اسرائیل یا که در سمت چپ ملک در اسرائیل است.

به طور پیش فرض فرض قانون است اظهار داشت: در بخش شماره 1 از جانشینی قانون است که یک مرد و مستغلات می گذرد به ورثه او پس از مرگ او. این شامل دارایی های مالی, املاک و مستغلات, حقوق کپی و غیره.

این قانون تصریح می کند دو راه برای تخصیص دارایی: با اراده و یا توسط قانون است. اگر مرحوم چپ را به ارث خواهد بود پرداخت را بر این اساس به ورثه مندرج در خواهد شد. اگر مرحوم نشده چپ را ورثه خواهد بود که مقرر شده در قانون به منظور از ارث. اینها هستند:

– مرحوم همسر در زمان مرگ (تنها رابطه ذکر شده در اینجا که نیست مربوط به مرحوم خون; این ممکن است شامل یک قانون مشترک همسر خود)

– مرحوم فرزندان از جمله نامشروع و کودکان به تصویب رسید و فرزندان

– متوفی پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان خود را.

– در غیاب فوق ورثه دولت اسرائیل به ارث برده و مستغلات.

ارث تقسیم خواهد شد به طور مساوی بین متوفی همسر (یک قسمت) و مرحوم کودکان (بخش دیگر به تقسیم به طور مساوی در میان آنها). این وارثان را مقدم بر پدر و مادر متوفی و فرزندان خود را که به نوبه خود را مقدم بر پدر و مادر بزرگ از مرحوم.

همسر را به ارث می برند کل املاک و فقط اگر مرحوم بدون فرزند و خواهر و برادر و یا پدر و مادر. این مرد متاهل است که به عنوان نیمی از املاک و اگر مرده است جان سالم به در برد توسط کودکان و یا پدر و مادر و دو سوم از املاک و اگر مرحوم جان سالم به در با پدربزرگ و مادربزرگ و خواهر و برادر و یا دیگر بستگان. همسر نیز به عنوان وارث متوفی اموال منقول از جمله وسایل نقلیه موتوری است که بخشی از مشترک خانواده است.

این مهم است که توجه داشته باشید که دارایی متعلق به زنده ماندن همسر هستند نه بخشی از املاک است که به ارث برده است. این ممکن است شامل به نیمی از ارزش زن و شوهر در دارایی با توجه به بهره برداری از همسران (روابط مالکیت) قانون 5733 – 1973 اصول مشترک مالکیت ملک یا ملک روابط قرارداد (برای مثال یک prenuptial agreement یا “prenup’).

حق نگهداری از املاک نیز گفته به مرحوم کودکان تا سن 18 سالگی (دادگاه ممکن است اعطای نگهداری تا سنین بالاتر و در برخی موارد) و یا پدر و مادر که نیاز به حمایت مالی و وابسته به مرحوم قبل از خود مرگ است.

با توجه به بند 6 از جانشینی قانون وارث ممکن است حاضر به ارث خود و یا بخشی از املاک ارائه شده و هنوز به توزیع می شود.

در مورد ارث در صورت عدم وجود یک اراده توزیع و مستغلات به ورثه با توجه به قانون آغاز خواهد شد با یک درخواست برای جانشینی سفارش. این درخواست ممکن است دست به هر یک از شعبه جانشینی ثبت دفتر یا یکی از خاخامی دادگاه در اسرائیل است.

جانشینی سفارش معتبر قضایی سفارش. مانند حکم دادگاه آن رنج می برند نیست و منسوخ شدن می باشد و می تواند اجرا سال پس از صدور آن است. منظور مشخص نیست جزئیات توزیع دارایی به میان آوردهاند اما تنها تصمیم می گیرد بر هویت وارثان مربوطه حقوق ارث.

درخواست برای جانشینی منظور باید همراه با اسناد متعدد (یکی اصلی در کنار سه نسخه):

– دو رسید: اثبات پرداخت دولت مالیات بر ارسال یک درخواست از پستی بانک مرکزی اسرائیل است.

– جانشینی سفارش فرم درخواست امضا شده توسط ارسال کننده که باید وارث املاک و مدیر یا طلبکار از وارث. ارسال اعلامیه باید تایید شده توسط وکیل, دفتر اسناد رسمی, قاضی یا رئیس شورای محلی.

– اصل گواهی فوت و یا یک کپی وفادار به متن اصلی.

– اعلامیه به تمام باقی مانده وارثان آگاه ساختن آنها از جانشینی درخواست سفارش از جمله فوق وارثان’ امضا یا تایید تحویل این اطلاعیه توسط ایمیل ثبت شده است.

آن است که توصیه به مشورت با یک وکیل در مورد دقیق رویه الزامات فرایند درخواست جانشینی سفارش. که در آن درخواست برای این منظور ساخته شده است توسط یک وکیل به نمایندگی از یک حزب علاقه مند باید آن را همراه با اصل وکالتنامه و یا یک کپی وفادار به متن اصلی.

جانشینی ثبت و یا دادگاه ممکن است لغو و یا اصلاح جانشینی سفارش (یا یک انحصار وراثت جهت است که مورد بحث در یک مقاله جداگانه). اگر منظور اعطا شد توسط دادگاه قانون تنها دادگاه قانون ممکن است لغو و یا اصلاح آن. هر حزب علاقه مند ممکن است درخواست برای لغو جانشینی سفارش; این حق محدود به وارثان و مستغلات. یکی از رایج ترین نمونه از ابطال جانشینی منظور زمانی است که پس از سفارش داده شده است آن است که متوفی تا به حال در واقع در سمت چپ خواهد شد. در اين مورد جانشینی سفارش ممکن است لغو و انحصار منظور باید درخواست شده در رابطه خواهد شد.

این مهم است که توجه داشته باشید که وجود دارد این است که هیچ مالیاتی و مستغلات در اسرائیل است.

http://www.aharonilaw.com

[ad_2]