جایگزینی یک مدیر پروژه اواسط پرواز

[ad_1]

یکی از ستون خوانندگان به تازگی در این ارسال سوال: یکی از ما ارشد و مدیران پروژه چپ ناگهان در وسط یک سال 3 میلیون دلار قرارداد. چه تجربه و آموزش و پرورش, نظر شما در ترویج جایگزینی?

آه خوب گوشتی مشکل است. نه خیلی ساده یک راه حل است.

وجود دارد به سادگی هرگز یک زمان خوب برای یک ساعت به ترک یک پروژه به خصوص زمانی که پرواز طول می کشد همه را غافلگیر کرد. مدیریت تصدیق به پیدا کردن یک جایگزین تیم پروژه ممکن است در یک حالت شوک از آنجا که خود را رهبر است در حال حاضر پرواز در قفس و پتانسیل جانشین نیاز به دو زمان-آن را به شکل از چگونه به کمر به سرعت. کلیدی در اینجا این است که برای به حداقل رساندن تاثیر پرواز چنین است که این پروژه به طور قابل توجهی نهفته است. وجود دارد دو جنبه است که من فکر می کنم مهم است برای به حداقل رساندن تاثیر: آمادگی در مورد پرواز و اقدام عمدی اگر یک پرواز رخ می دهد. در زیر یک سری از ملاحظات برای هر.

اولین جنبه آمادگی در مورد پرواز:

  • پروژه طرح جانشینی در محل پروژه کلیدی اعضای تیم است. این نه تنها شامل PM, اما کلید تحلیلگران توسعه دهندگان و دیگر سخت به جای اعضای تیم است.

  • ارزیابی اینکه آیا مدیر پروژه است که در حال حاضر یک پرواز خطر از آنجا که از قبل شرایط. به هر دلیلی مدیر پروژه ممکن است در فلش نقطه و آماده به ترک و یا در حال حاضر به دنبال به ترک.

  • سند اگر وجود دارد وجود مهارت های خاص مورد نیاز از موقعیت. برخی از پروژه های مدیریت می تواند با خوب generic مدیر پروژه در حالی که دیگران ممکن است نیاز به عملکردی خاص, فنی, و یا صنعت مهارت.

بعدی جنبه است اقدامات اگر یک پرواز رخ می دهد:

  • اجرای طرح جانشینی اگر برنامه ریزی جانشین آماده است به فرض کنترل. گاهی اوقات جانشین خواهد بود به راحتی قادر به لغزش به کفش از قبل مدیر پروژه. در زمان های دیگر جانشین ممکن برای به اشتراک گذاشتن حجم کار خود و یا مدیر و یا دیگر اعضای تیم پروژه به روشن کردن بار و بهتر است حداقل رساندن پروژه تاثیر است.

  • آیا انتظار زیادی از فرار مدیر پروژه. او و یا او ممکن است به صورت فیزیکی در اطراف برای یک هفته دیگر یا دو اما ذهنی انتقال به شغل جدید در حال حاضر آغاز شده است.

  • اقامت نزدیک به این وضعیت است. آیا فقط فرض کنیم که به دلیل وجود یک نام جدید در این پروژه مدیر جعبه org نمودار که همه در حال رفتن به رفتن هست. نزدیک نگه داشتن سازمان دیده بان بیش از پروژه جدید مدیریت می شود و آماده برای کمک به اگر شما مشکلات شروع به محصول.

  • نگه داشتن این تیم آرام است. زمانی که یک رهبر فرار از این وضعیت رسیده است برای سردرگمی دگراندیشی و اختلافات است که می تواند منجر به بودجه و برنامه مشکلات. نگه داشتن تیم متمرکز و با انگیزه از طریق انتقال. مهمتر از همه مطلع نگه داشتن آنها در آنچه در جریان است.

  • موقعیت بعدی جانشین. این خوب است به دو دلیل: این کمک می کند تا کاهش خطر ابتلا به دیگر ساعت پرواز است و یک فرصت یادگیری برای ساخت جدید PM.

[ad_2]