جزئیات بازگشایی سینماها از ابتدای تیرماه

[ad_1]

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی، گفت: قرار است سینماها از اول تیرماه با ۵۰ درصد ظرفیت و براساس ضوابطی که ستاد ملی کرونا تاییدکرده بازگشایی شوند.

[ad_2]

Source link