جنگل‌های بلوط کوخدان در آتش می‌سوزد

[ad_1]

جنگل‌های منطقه کوخدان شهرستان دنا در نزدیکی منطقه حفاظت شده دنای شرقی دچار حریق شده است.

[ad_2]

Source link