حرکت خارج از منطقه راحتی ما برای رسیدن به موفقیت

[ad_1]

همه ما می خواهید در زندگی موفق باشد و در عین حال امروز تعداد بسیار کمی از مردم واقعا می توان گفت که آنها به موفقیت دست یافته اند که آنها همیشه مورد نظر است. یکی از دلایل اصلی که چرا بسیاری از افراد موفق در جهان به دست آورد موفقیت فوق العاده ای است زیرا آنها قادر به فکر می کنم متفاوت, نگاهی به خطرات و حرکت در خارج از منطقه راحتی خود را. بسیاری از افراد ناموفق باقی می ماند و ماندن در منطقه راحتی خود را به دلیل ترس محدود کردن اعتقادات و عادات و یا به سادگی به دلیل تنبلی است. در واقع منطقه راحتی ما یک محل که در آن ما احساس امن و مطمئن و بدون این که احساس خطر است. آن ساخته شده است شناخته شده است که پذیرفته شده و انتظار می رود و آن را می توان فیزیکی و عاطفی و فکری یا مالی.

برای بسیاری از مردم در حال حرکت از منطقه راحتی می تواند بسیار ترسناک و شرم آور است. اما آن است که قطعا تنها مهم ترین گام شما می تواند ما را به سمت دستیابی به اوج عملکرد در هر چیزی که ما انجام دهد. ما باید اقدامات ما قبلا گرفته شده اگر انتظار ما برای رسیدن به نتایج متفاوت از آنچه ما اخذ شده است. تونی رابینز یک بار گفت: “اگر شما انجام آنچه شما've همیشه انجام می شود, شما'll آنچه شما've همیشه رفت.”

یکی از بهترین راه برای حرکت در خارج از منطقه راحتی ما این است که به صورت ترس ما و همه چیز ما از ترس بیشتر است. در واقع بسیاری از ما ترس های غیر ضروری و ضد تولیدی است. ما خودمان را بترساند بی ارزش در مورد چیزهایی که هرگز اتفاق می افتد. Franklin D روزولت درست بود زمانی که او گفت: “تنها چیزی که ما باید بترسیم.” ما باید ترس های ما و آنها را برای آنچه که آنها واقعا هستند. هنگامی که ما ترس ما از مرگ ترس حتمی است. آیا ترس به هر حال ؟ به گفته ی روانشناسان ترس فقط “نادرست شواهد ظاهر می شود واقعی است”. ما باید آن را به یک عادت به انجام چیزی است که باعث ترس ما هر روز است. بیشتر ما فشار خودمان را به خارج از منطقه راحتی ما و انجام کارهایی است که ما را بترساند آسان تر از آن می شود.

ما همچنین می توانید در خارج از منطقه راحتی ما و رسیدن به موفقیت با شکستن عادات ما. عادات ما تعیین نتایج ما و ما عادات منفی همیشه ایجاد پیامدهای منفی است که ما مانع از موفقیت ما می خواهیم. به منظور تبدیل شدن به موفق تر ما می توانید شروع به جایگزین کردن ما عادات بد با سازنده تر هستند. تحقیقات نشان می دهد که در آن طول می کشد تنها 21 روز به منظور توسعه یک عادت است. با توجه به پل گتی فردی که می خواهد برای رسیدن به بالا در کسب و کار باید درک ممکن است و نیروی عادت است. او باید سریع به شکستن این عادت است که می تواند او را بشکند و تسریع در اتخاذ شیوه های آن است که تبدیل شدن به عادت است که کمک به او در رسیدن به موفقیت او بخواهد.

یکی دیگر از راه بسیار خوبی به خارج از منطقه راحتی ما این است که برای خلاص شدن از خود ما-باورهای محدود کننده. این باورهای محدود کننده هستند چیزهایی که به اعتقاد ما در مورد خودمان که جای محدودیت در ما استعداد. نمونه هایی از خود-باورهای محدود کننده هستند که ما فکر می کنم که ما به اندازه کافی خوب نیست برای انجام کارهای خاص و یا ما به اندازه کافی هوشمند به موفقیت در زندگی است. بسیاری از این باورها درست نیست اما آنها ما را به ماندن در محدوده آسایش ما و بازی های کوچک در زندگی است. ما می توانید از بین بردن ما باورهای محدود کننده با آگاه شدن از آنها را شناسایی آنها و جایگزینی آنها را با باورهای مثبت.

به منظور موفقیت در هر چیزی ما باید برای شکستن رایگان از منطقه راحتی ما و گام به ناشناخته. خارج از منطقه راحتی ما است که همیشه آسان نیست و اغلب نیاز به مقدار زیادی از کار سخت و نظم و انضباط و پشتکار. برایان تریسی یک بار گفت: “نود تا نود و پنج درصد از مردم خواهد برداشت به منطقه راحتی زمانی که به آنچه که آنها سعی می کند't کار می کنند. که تنها درصد کمی پنج یا ده درصد به طور مستمر بهبود خود را; آنها به طور مداوم فشار خود را به منطقه از ناراحتی و اینها همیشه بالاترین هنرمندان در هر زمینه است. “ما باید یک تعهد خودمان را برای انجام تمام است که در آن طول می کشد برای غلبه بر ترس های ما از بین بردن ما باور محدود و ما شکستن عادات بد برای موفقیت است که اوج نوازندگان رسیدن به.

[ad_2]