خبر های خوش در مورد تولید واکسن کرونای ایرانی

[ad_1]


گروه سلامت الف،   3990523005

دکتر بیگلری رئیس انیستیو پاستور ایران گفت: واکسن کرونای ساخت ایران در مرحله ی کارآزمایی بالینی قرار دارد

[ad_2]

Source link