خرید فالوور اینستاگرام از فالووران

تبدیل 1000 فالوور به 1k

سرویس دوم برای افزایش پیروان ایرانی نیاز خرید فالوور اینستاگرام سایت مرجع به رمز عبور (کیفیت متوسط) دارد. این سرویس همچنین با تکنیک های ویژه طرفداران کاملاً ایرانی را به صفحه اینستاگرام شما جذب می کند. به این ترتیب پیگیری شما تغییر نمی کند. این روش نیاز به رمز عبور صفحه شما دارد. زیرا روش انجام کار به خرید فالوور اینستاگرام گونه ای است که نیاز به رمز عبور صفحه وجود دارد. کیفیت این نوع پیروان متوسط ​​است.

راز افزایش فالوور

سرویس سوم برای افزایش پیروان کاملاً فعال خرید فالوور اینستاگرام ایرانی ، نیاز به رمز عبور دارد (بالاترین کلید – کاملاً فعال). روش انجام این نوع سفارش با روش پیگیری است. در این نوع دنبال کننده ، یک صفحه هدف متناسب با موضوع خرید فالوور اینستاگرام صفحه خود را در کادر مربوط به صفحه هدف وارد می کنید تا پیروان آن صفحه به صفحه شما ارسال شوند.

متن برای جذب فالوور

به عنوان مثال ، شما صفحه فروش پوشش موبایل دارید. و شما می خواهید افرادی که به یک مارک خاص تلفن علاقه مند هستند ، صفحه شما را دنبال کنند ، در این صورت شما فقط باید صفحه ای را در صفحه مورد نظر انتخاب کنید خرید فالوور اینستاگرام که دارای تم موبایل برای الگوریتم نصب باشد تا دنبال کنندگان آن صفحه را دنبال کنید تا صفحه شما را تشویق می کند.
به عنوان نمونه دیگر ، صفحهای دارید که می توانید خرید فالوور اینستاگرام لوازم جانبی زنان مانند لباس یا جواهرات یا حتی یک صفحه آرایشگری را بفروشید. در این حالت ، Installer می تواند فقط پیروان زن را به صفحه شما جذب کند.

کسب درآمد از لایک و فالو

یا می خواهید افرادی که از یک شهر خاص در ایران هستند خرید فالوور اینستاگرام ، شما را دنبال کنند ، بنابراین شما در صفحه مورد نظر صفحاتی را از آن شهر وارد می کنید تا ربات نصب کننده بتواند دنبال کنندگان آن صفحه را دنبال کند. بنابراین شما برخی از آنها را دنبال می کنید و بعضی از آنها شما را دنبال می کنند (به عقب ادامه دهید). خرید فالوور اینستاگرام سپس ، پس از مدتی ، ربات نصب کننده دنباله ها را باز می کند. این کار تا زمانی که صفحه دنبال کننده شما به تعداد خریدها افزایش یابد ادامه خواهد یافت.
این سرویس چگونه کار می کند؟
با وارد کردن صفحه هدف در سایت Abstaliker ، به ربات این سایت دستور می دهید تا دنبال کنندگان این صفحه را دنبال کند. پس از دنبال کردن دنبال کنندگان صفحه هدف ، تقریباً همه آن پیروان از صفحه شما بازدید می کنند و تقریبا خرید فالوور اینستاگرام 30٪ از آنها صفحه شما را دنبال می کنند. اما ما فقط کسانی را که از شما پیروی می کنند ، از شما هزینه می گیریم. هر کسی که سایت نصب را دنبال می کند ، پس از چند ساعت دنبال می شود! همه پیروان جذب شده توسط این روش می توانند پیروان وفادار خرید فالوور اینستاگرام شما باشند و این روش بهترین راه برای جذب پیروان است.

افزایش امثال ایرانی و بین المللی

آیا در مسابقه اینستاگرام شرکت کرده اید؟

با استفاده از این بسته ، می توانید خرید فالوور اینستاگرام در مسابقات اینستاگرام لایک خود را افزایش داده و برنده تمام مسابقات اینستاگرام شوید. کلیه سفارشات خرید فالوور اینستاگرام در کمتر از 2 دقیقه انجام می شود.