خسرو سینایی در کنار محمدعلی کشاورز آرام گرفت

[ad_1]

پیکر مرحوم خسرو سینایی در کنار مزار محمدعلی کشاورز به خاک سپرده شد.

[ad_2]

Source link