خلاصه کتاب – باشگاههای شیطان – راز به آزادی و موفقیت – نوشته شده توسط ناپلئون هیل

[ad_1]

ناپلئون هیل بود و 50 سال قبل از زمان خود است. همه چیز او نوشت: بر اساس پژوهش است. اندرو کارنگی تحت فشار قرار دادند و او را به چالش های بالاتر به بررسی موفقیت و شکست است. مشهور جهان کتاب فکر می کنم و رشد ریچ یکی از نتایج. درک درست, فرم ناپلئون نیز نوشت باشگاههای شیطان است. این کتاب هرگز منتشر شد به دلیل آن بود که بسیار بحث برانگیز است. به یاد داشته باشید که این نوشته شده بود در اوایل سال 1930. این ایده در کتاب تفکر برانگیز و ترسناک ترسناک. این کتاب یک بیدارباش برای کسی که آن را می خواند. من از شما به نگه داشتن ذهن باز و شخصی خود قرار داده اعتقادات مذهبی در قفسه. عذر خواهی – از آنجا که من می خواهم به شکستن قانون کاردینال. این خلاصه ای است برای رفتن به طولانی تر از حالت عادی به دلیل مواد روشنگر در این کتاب است. با که گفت: – لذت بردن از!

چرا این مهم است ؟

مورد زندگی فکر می کنم برای یک لحظه. برای هر عمل وجود دارد یک واکنش برابر و مخالف. این قانون کشف شد توسط Sir Isaac Newton. قانون عمیقی وجود دارد و در هر سطح – راست و اشتباه خوب و بد غنی و فقیر و زحمتکش & تنبل صادقانه و نادرست است. زندگی یک تعادل است.

با توجه به ناپلئون هیل “پس از 30 سال از سخت کوش snooping, بر شیطان و واپیچیدن از او حیرت انگیز اعتراف افشای جایی که او زندگی می کند چرا او وجود دارد و او چگونه دستاوردهای کنترل بر ذهن مردم و چه کسی می تواند او زرنگ تر بودن. این کتاب یک سخاوتمندانه البته در روانشناسی, ساخت, روشن, اصول کار از ذهن انسان.”

برای درک موفقیت واقعی شما باید به درک شکست. اندرو کارنگی ناپلئون هیل تحت فشار قرار دادند به مطالعه هر دو. به عنوان سرمایه گذار میلیاردر چارلی مونگر می گوید: – برعکس برعکس شود و برعکس. ما نیاز به درک هر دو طرف از هر موضوع به واقعی روشنگری. همچنین به یاد داشته باشید که این 20 سال تلاش برای ناپلئون با هیچ پرداخت.

ناپلئون مصاحبه شیطان در کامل گفت و گو. شیطان می گوید او وجود دارد به عنوان “منفی بخشی از اتم”. این به این معنی او وجود داشته باشد و بخشی از شرایط انسانی است. صرف نظر از معانی دینی در اینجا یک چیز است برای برخی – با موفقیت همراه شکست و عدم موفقیت است. درک است که مثبت و منفی وجود دارد و در هر جنبه از زندگی توانمند سازی است هنگامی که شما ذهن خود را از محدودیت و قبول آن به عنوان بخشی از قوانین زمین برای زندگی است. در حال آگاه از این واقعیت است که اولین گام برای آن استاد است. در ابتدایی از نظر شما نمی تواند بازی فوتبال با یک چوب هاکی. شما باید به درک قوانین زمین.

شیطان نشان می دهد که او کنترل فکر منفی در حالی که خدا کنترل فکر مثبت. در کلمات خود – “یکی از باهوش ترین دستگاه برای کنترل ذهن است, ترس, ترس از فقر انتقاد سلامت بیمار از دست دادن عشق پیری و مرگ.” به یاد داشته باشید – این کتاب نوشته شده بود در اوایل سال 1930. انجام هر یک از این ترس صدا آشنا است ؟ این ترس سقوط حق به سلسله مراتب مزلو نیازهای آن هستند; فیزیولوژیکی و ایمنی, عشق,/, متعلق, اعتماد به نفس و خود شکوفایی. شیطان ترس چکش درست در بنیاد از این نیاز دارد.

Devil – “بزرگترین سلاح بیش از انسان است که توسط آن من به دست آوردن کنترل ذهن خود را عادت از دست خوش پیشامد میشه.” یک drifter است که مجوز خود را به تحت تاثیر و کنترل شرایط خارج از ذهن خود را. بزرگترین دفاع در برابر این تفکر برای خودتان و رایگان خواهد شد. رایگان خواهد بزرگترین پارادوکس برای انسان بیماری از آنجا که شما می توانید تمرکز بر روی منفی و مثبت است.

به عنوان مثال از دست خوش پیشامد میشه رفتار است که نوشیدن یک نوشابه اضافی در هر روز به مدت سه سال. شما از خواب بیدار تا 3 سال بعد و شما به دست آورده اند 30 پوند است. تقریبا یک شبه شما را تبدیل به بیش از وزن. ذهن مجموع آنهایی که عادات. همانطور که می دانید عادات کار بر روی خلبان اتوماتیک بدون در نظر گرفتن اگر آنها خوب هستند یا بد.

بزرگترین فریب شیطان پخش است که مردم را قانع کننده او خارج نیست. این حرکت هوشمندانه در اینجا این است که معلمان مدرسه رهبران مذهبی و پدر و مادر با استفاده از ترس به عنوان یک ابزار برای آموزش در مورد شیطان. مشکل این است که این مانع تفکر دقیق. شیطان با استفاده از این را به نفع خود به دلیل ترس فلج مردم به عادت دست خوش پیشامد میشه. بزرگترین ترس کاشته به کودکان ترس از “جهنم”.

Devil – “تفکر دقیق مرگ من است……” بنابراین ما می تواند به مبارزه با دست خوش پیشامد میشه با تفکر دقیق.

Paraphrasing شیطان “من باعث شود مردم به من اجازه می دهد به انجام تفکر خود را برای آنها بیش از حد تنبل هستند و بیش از حد بی تفاوت برای خود فکر می کنم.” “تنبلی + بی تفاوتی = تعویق = دست خوش پیشامد میشه”

“همه چیز در خارج از ذهن مردان کنترل می شود مخالفت من (خدا) توسط قوانین پس قطعی است که دست خوش پیشامد میشه غیر ممکن است. من کنترل ذهن مردان صرفا به دلیل عادت خود را از دست خوش پیشامد میشه است که فقط یکی دیگر از راه گفت که من کنترل ذهن مردان فقط به این دلیل آنها غفلت و یا حاضر به کنترل و یا استفاده از ذهن خود را.”

من می دانم که این خیلی چیزهای عمیق اما اگر شما به اطراف نگاه (اوت 2011) و دیدن آنچه که اتفاق می افتد در آمریکا و اروپا می بینید تنبلی در کار است. حق ذهنیت است که به آرامی از بین بردن این کشور است. بار بدهی نمی تواند بازپرداخت و spenders قرار دادن پرداخت و در نسل های آینده است. این چیزها باعث جنگ و قحطی و عمیق ترین ترس های شرح داده شده در این کتاب است.

خبر خوب این است که یک نسخه وجود دارد به اجتناب از همه از این. هفت اصل آن را در اینجا به طور خلاصه تنها به این دلیل که همه آنها مشخص شده در ناپلئون دیگر این نسخهها کار میکند مانند قوانین موفقیت, فکر می کنم و رشد غنی و کلید کارشناسی ارشد به ثروت.

آنها عبارتند از:

1. معرفه هدف

2. تسلط بر نفس

3. یادگیری از سختی

4. کنترل انجمن ها

5. زمان

6. هماهنگی

7. احتیاط

این کتاب را باید بخوانید و چشمان خود را باز. این کلید خود را به کنترل افکار و عادات خود را. آگاه باشید از آنچه که اتفاق می افتد و متوقف کردن خواب راه رفتن را از طریق زندگی است. آن را خوب به جشن مانند هومر سیمپسون هر یک بار در در حالی که آن را به یک عادت و زندگی از هم جدا می افتد.

من امیدوارم که شما پیدا کرده اند این خلاصه ای مفید است. کلید هر گونه ایده جدید به کار آن را در زندگی روزمره خود تا زمانی که این عادت می شود. عادات فرم در عنوان کمی تا 21 روز است. یکی از چیزهایی که شما می توانید به دور از این کتاب درک Yin & Yang. به یاد داشته باشید که وجود دارد این است که یک تعادل در زندگی و هنگامی که شما آگاه هستند از آن و سپس شما می توانید کنترل واکنش های خود را به هر چیزی.

[ad_2]